svéd-angol fordítás erre a szóra: passa ihop med

SV

"passa ihop med" angol fordítás

EN

SV passa ihop med
volume_up
{ige}

passa ihop med (és: anpassa, klä, tillfredsställa, avpassa)

Szinonimák (svédül) a(z) passa ihop med szóra:

passa ihop med
Swedish

Hasonló fordítások a(z) "passa ihop med" szóra angolul

passa ige
ihop határozószó
English
med főnév
English
med határozószó
English
med prepozíció
English
med-
English
med. főnév
English

Példamondatok a(z) "passa ihop med" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDe är lämpliga i ett instrument som är avsett att passa ihop med den ambitiösa europeiska politiken för att bekämpa illegal invandring.
They are appropriate in an instrument intended to match the ambitious European policy to combat illegal immigration.
SwedishHur får ni det att passa ihop med just denna motivering, som säger att man måste starta förhandlingar med Världshandelsorganisationen?
How does that square with that same justification, which says that negotiations must be held within the World Trade Organisation?
SwedishVidare, hur kommer dessa ambassaders befogenheter, till exempel i fråga om viseringar, att passa ihop med det arbete som redan görs vid de nationella ambassaderna?
Moreover, how will the powers of these embassies, with regard to visas, for instance, fit in with the work already carried out by the national embassies?
SwedishHur får ni det att passa ihop med motiveringen till ändringsförslag 18 i vilket man säger att man ger en karenstid eftersom detta allvarligt skulle kunna skada vår industri?
How does that square with the justification in Amendment No 18, where it says that an exemption period is granted because that could seriously harm our industry?
SwedishEtt direktiv som syftar till att skapa en välbetänkt ram för pensionsfonder måste passa ihop med denna process av oavbruten men gradvis och samordnad reformering av nationella pensionssystem.
A directive aimed at creating a prudential framework for pension funds must fit in with this process of steady but gradual and coordinated reform of national pension systems.