svéd-angol fordítás erre a szóra: partitillhörighet

SV

"partitillhörighet" angol fordítás

Példamondatok a(z) "partitillhörighet".

Példamondatok a(z) "partitillhörighet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEndast en organisation utan partitillhörighet gjorde det.
Only one non-party organisation did so.
SwedishMin partitillhörighet är en privat angelägenhet.
My party membership is a private matter.
SwedishMitt ändringsförslag undertecknades av alla representanter för de baltiska staterna, oavsett partitillhörighet.
My motion to amend was signed by all of the representatives from the Baltic States, regardless of their party affiliation.
SwedishSå är fallet, oavsett partitillhörighet, och det beror inte heller på vilken industrigren det handlar om.
SwedishPresident Mugabes regim har redan tidigare anklagats för att låta livsmedelshjälpen vara avhängig av partitillhörighet.
The Mugabe regime has already been accused in the past of making the provision of food aid conditional upon political affiliation.
SwedishDe är strukturer för djupare analyser av sociala strömningar, och de är också ett forum för debatt som sträcker sig bortom partitillhörighet.
These are vehicles for deeper analyses of social trends and are also a forum for debate which extends beyond the party membership.
SwedishNu gäller det att också genomföra dessa reformer på området utan att ge intryck av att omstruktureringen sker på grundval av partitillhörighet.
The challenge now is to implement this reform on the ground without giving the impression that the restructuring is being done on the basis of party affiliation.
SwedishEn återgång till krig betyder fler döda, mer lidande och fler humanitära tragedier, och jag kan inte tro att någon i parlamentet, oavsett partitillhörighet, verkligen vill detta.
A return to war will mean more deaths, more suffering, more humanitarian tragedy and I cannot believe that anybody on either side of the House really wants that.
SwedishDet var inte att skapa en omvänd rasism, inte att förnedra och förtrycka människor på grund av deras hudfärg, deras politiska uppfattning eller deras partitillhörighet.
It was emphatically not to create an inverted racism or to degrade and oppress people because of the colour of their skin, their political views or their party allegiances.
SwedishDet är en stor glädje för alla ungrare, oavsett partitillhörighet, att vår ungerske bror från Transsylvanien fått denna mycket viktiga post i Europaparlamentet.
It is a great joy for every Hungarian, regardless of party affiliation, that our Hungarian brother from Transylvania can hold this very important position in the European Parliament.
SwedishJag är inte intresserad av partitillhörighet, men jag skulle vilja att Moldavien stärks och att landet kan bygga en bättre framtid för sitt folk och bli vår partner inom en nära framtid.
I am not interested in party affiliation, but I would like Moldova to consolidate, to build a better future for itself and to become our partner in the near future.
SwedishDet får framför allt inte ske på ett rasistiskt sätt, och det får inte heller vara så att politiska ämbetsmän, oavsett partitillhörighet, får förtur vid fördelningen av land.
Above all, it should not occur along racial lines and it must certainly not be the case that holders of political office of whatever party be given priority in the distribution of land.

Más szótárak

Swedish
  • partitillhörighet

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.