svéd-angol fordítás erre a szóra: partiklar i

SV

"partiklar i" angol fordítás

Példamondatok a(z) "partiklar i".

Hasonló fordítások a(z) "partiklar i" szóra angolul

I főnév
English
i prepozíció

Példamondatok a(z) "partiklar i" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFöroreningarna förorsakade av partiklar i luften och ammoniak är mycket envisa.
Pollution resulting from fine dust particles and ammoniac is extremely persistent.
SwedishÄndringsförslagen 10 och 11 täcker exakt samma typ av problem men för partiklar i luften.
Amendments Nos 10 and 11 cover exactly the same sort of problem but for particulates.
SwedishÄven mängden hälsofarliga partiklar i luften kan minskas.
It will also reduce the number of particles in the air that are hazardous to health.
SwedishEftersom dessa partiklar inte lagras i övre luftvägarna utgör de en stor potentiell risk.
Because these particles are not deposited in the upper airways they are potentially very dangerous.
SwedishPartikelföroreningen, eller partiklar i luften, utgör ett tydligt hot för människans hälsa.
Pollution as a result of particulate matter, in other words fine dust, is a clear threat to human health.
SwedishI de femton medlemsstaterna beror 60 000 dödsfall varje år på att personerna utsatts för partiklar i luften.
In the fifteen Member States, 60 000 deaths a year are due to long-term exposure to suspended particles.
SwedishTritium har dubbel förmåga att bilda tungt vatten, men också att integreras i organiska partiklar.
Tritium has two properties, that of forming tritium water, but also that of incorporating itself into organic particles.
SwedishPartiklar, som inte identifierats i början av auto-oil-programmet, utgör ett avgörande bidrag till dessa problem.
Particulates, not identified at the start of the Auto/Oil Programme, are a major contributor to those problems.
SwedishPartiklar, som inte identifierats i början av auto-oil-programmet, utgör ett avgörande bidrag till dessa problem.
Particulates, not identified at the start of the Auto/ Oil Programme, are a major contributor to those problems.
SwedishDet visade sig att cyklisterna fick i sig extra stora mängder fina partiklar när de var i närheten av en moped.
This showed that cyclists were absorbing an excessive quantity of fine particulates when they were close to a moped.
SwedishDet är särskilt via däcksrester som stora mängder föreningar i form av små partiklar släpps ut i miljön.
It is from tyre debris in particular that large quantities of compounds in the form of small particles are released into the environment.
SwedishBara i Belgien dör nästan 13 000 människor per år i förtid som en följd av partiklar från i synnerhet dieselmotorer.
In Belgium alone, nearly 13 000 people die prematurely every year as a result of particles given off by diesel engines in particular.
SwedishBara i Belgien dör nästan 13 000 människor per år i förtid som en följd av partiklar från i synnerhet dieselmotorer.
In Belgium alone, nearly 13 000 people die prematurely every year as a result of particles given off by diesel engines in particular.
SwedishJag gjorde det eftersom den höga koncentrationen av partiklar i Polen ligger ovanför de tillåtna dagliga och årliga nivåerna.
I did so because in Poland there is a significant concentration of particles, in excess of the permitted daily and annual levels.
SwedishDet är alltså viktigt att man tar ordentlig hänsyn till minskningen av utsläppen av partiklar, kväveoxid och svaveldioxid i nya direktiv.
New guidelines must therefore take serious account of the need to reduce emissions of particulate matter, NO and SO2.
SwedishDet är alltså viktigt att man tar ordentlig hänsyn till minskningen av utsläppen av partiklar, kväveoxid och svaveldioxid i nya direktiv.
New guidelines must therefore take serious account of the need to reduce emissions of particulate matter, NO and SO2 .
SwedishDet står helt klart att många kända partiklar ingår i befintliga kemikalier och därför bör behandlas under den kategorin.
Let us be quite clear that many known particles are part of existing chemical stock and should therefore be treated under that category.
SwedishVi måste också informera allmänheten om mängden partiklar i luften varje dag, framför allt de personer som är särskilt känsliga.
We also have to provide the public with daily information, especially for those with particular sensitivities, on particulate matter in the air.
SwedishDärför är det viktigt att man ger allmänheten, i synnerhet allergiker, information dagligen om de partiklar som svävar i luften.
It is therefore important to supply daily information to the public, particularly people with allergies, on the particles suspended in ambient air.
SwedishEnligt förslaget kommer medlemsstaterna samtidigt bli skyldiga att noggrant börja kontrollera dessa fina partiklar i alla EU:s medlemsstater.
The proposal will, at the same time, require the Member States to start monitoring these thin particles carefully in all European countries.

Más szótárak

Swedish
  • partiklar i

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.