svéd-angol fordítás erre a szóra: påpekande

SV

"påpekande" angol fordítás

SV påpekande
volume_up
{semlegesnem}

påpekande

Szinonimák (svédül) a(z) påpekande szóra:

påpekande

Példamondatok a(z) "påpekande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMitt tredje påpekande rör vissa förutsättningar för fred och demokrati i Libanon.
My third comment concerns certain preconditions to peace and democracy in Lebanon.
SwedishVi sidan av detta påpekande görs i betänkandet ett försök att öppna vissa vägar.
Beyond this comment, the report makes an attempt to open up certain avenues.
SwedishJag skulle vilja göra det påpekande jag ämnade göra tidigare.
   Mr President, I should like to make the point I was going to make earlier.
SwedishDetta påpekande gjordes flera gånger under diskussionen om betänkandet i utskottet.
This remark was made repeatedly during the discussion of the report in committee.
SwedishDenna dåliga organisation av debatten ger mig mod att göra mitt andra påpekande.
This poor organisation of the debate encourages me to make a second comment.
SwedishEtt påpekande vill jag emellertid göra, i hopp om att toppmötet tar det till sig.
I would like to make one point, however, in the hope that the summit will adopt it.
SwedishMitt tredje och sista påpekande är också en fråga: Kan vi köpa debatten för pengar?
My third and final point is also a question: can we buy the debate with money?
SwedishMitt sista påpekande är att vi är fast beslutna att samarbeta med Europaparlamentet.
My last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
SwedishLåt mig avsluta med en kommentar till det påpekande som gjordes av Janssen van Raay.
Allow me to conclude with a comment on the remark made by Mr Janssen van Raay.
SwedishJag ansluter mig till det påpekande som min kollega Keppelhoff gjorde i denna fråga.
I would concur with the remark made by my colleague, Mrs Keppelhoff, on that point.
SwedishJag skall försöka göra ett litet påpekande och det är en ära att kunna göra det.
I shall therefore attempt to make a brief comment, and am honoured to be able to do so.
SwedishDetta är den första påpekande som jag ville göra i anslutning till detta betänkande.
This is the first observation that I would like to make with regard to this report.
SwedishEtt sista påpekande: Ändringsförslag 1 till 5 i mitt betänkande beror på ett misstag.
Let me finally observe that proposals 1 to 5 in my report are founded on an error.
SwedishMitt första påpekande: Det förfarande som föreslås har typiskt fördemokratisk prägel.
First, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
SwedishJag tackar för detta påpekande, och vi skall naturligtvis korrigera dessa fel.
Thank you for pointing this out. We will of course correct these mistakes.
SwedishDet är ett intressant påpekande från Pompidous sida och vi bör ha det i åtanke.
This is an important point made by Mr Pompidou and we should remember it.
SwedishJag vill göra ett påpekande angående sidan 7 i protokollet.
Madam President, I would like to make a comment regarding page 7 of the Minutes.
SwedishHär vill jag göra följande påpekande: Vi är för en fredlig lösning på kurdfrågan.
Let me make this quite clear: we want to see a peaceful solution to the Kurdish problem.
Swedish. – Får jag även i denna fråga inleda med ett kort politiskt påpekande?
   . – May I on this question too make a brief political preliminary remark?
SwedishEtt sista påpekande: Som vi hörde skall Zimbabwe hålla allmänna val i mars nästa år.
A final point: as we have heard, next March Zimbabwe is due to hold a general election.