svéd-angol fordítás erre a szóra: påkalla

SV

"påkalla" angol fordítás

SV påkalla
volume_up
{ige}

påkalla (és: kräva, erfordra, uppmana, be om)
Kan ni vara snäll och påkalla tystnad i kammaren?
(DE) Madam President, could you please call for silence in the Chamber?
Det är lätt att påkalla er uppmärksamhet för detta nu, men jag anser att detta är rätt väg framåt.
It is easy to call your attention to this now, but I do think this is the right way forward.
påkalla (és: besöka)
Kan ni vara snäll och påkalla tystnad i kammaren?
(DE) Madam President, could you please call for silence in the Chamber?
Det är lätt att påkalla er uppmärksamhet för detta nu, men jag anser att detta är rätt väg framåt.
It is easy to call your attention to this now, but I do think this is the right way forward.

Szinonimák (svédül) a(z) påkalla szóra:

påkalla
Swedish

Példamondatok a(z) "påkalla" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi kan påkalla en regional konferens för att sätta stopp för det som händer.
We could insist that a regional conference is needed to put an end to what is happening.
SwedishI så fall måste Europaparlamentet verkligen påkalla Europeiska unionens regeringars uppmärksamhet på det här problemet.
This European Parliament should really draw the attention of the EU governments to this matter.
SwedishDessa betänkanden kommer att understryka vikten av finansiering och påkalla alla berördas uppmärksamhet.
Commissioner, these reports will highlight the importance of finance and bring it to the attention of all concerned.
SwedishJag kommer emellertid att påkalla uppmärksamheten hos dem i kommissionen som sysslar med dessa frågor med avseende på vad som togs upp.
But I will certainly draw the attention of those in the Commission dealing with these matters to the points raised.
SwedishJag ber er då påkalla min uppmärksamhet.
But we shall look at admissibility as and when we come to the articles in question, and I would ask you to bring them to my attention then.
SwedishVåra blickar har mötts vid många tillfällen under utskottssammanträdena, ofta när jag har försökt påkalla er uppmärksamhet för att få ordet.
We have exchanged glances many times in the committee meetings, with me often trying to attract your attention to be allowed to speak.
SwedishJag fortsätter att påkalla er uppmärksamhet, eftersom Hatzidakis reglementsenligt har begärt ordet för en kompletterande fråga.
I must make a further demand on your time, because in accordance with the Rules, Mr Hatzidakis has asked for the floor to put a supplementary question.
SwedishJag vill påkalla alla ansvariga politikers och alla institutioners uppmärksamhet på detta.
Allow me, therefore, to draw the attention of all politicians and institutions to this situation, since we have a great responsibility in this field.
SwedishJag bedömer det här av större vikt att påkalla uppmärksamheten på den kulturella informationen som bör vara förknippad med denna turism.
In this respect, I consider it extremely important to draw attention to the matter of cultural information that should go hand in hand with this tourism.
SwedishAlla kolleger i parlamentet måste veta att Wathelet inte ens kan påkalla den förmildrande omständigheten "Wir haben es nicht gewusst" .
All of us in this Parliament must know that Wathelet himself cannot plead the mitigating circumstance of "Wir haben es nicht gewusst' (We didn't know anything about it).
SwedishI det fallet skulle jag vilja påkalla uppmärksamheten till det ökande antalet nya avsättningar som denna slags fiber har, vilket redan tidigare talare uppmärksammat.
In this case I would like to draw your attention to the increasing number of uses for this type of fibre, as several speakers have already pointed out.
SwedishJag vill också påkalla uppmärksamheten och insistera på den omedelbara brådskan att stödja fredsprocessen i enlighet med det slutliga protokoll som antogs i Sydafrika den 2 april i år.
I would also like to draw attention to the peace process and to the urgency of supporting it, further to the so-called Final Act adopted on 2 April in South Africa.