svéd-angol fordítás erre a szóra: på det viset att

SV

"på det viset att" angol fordítás

Példamondatok a(z) "på det viset att".

Hasonló fordítások a(z) "på det viset att" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
det határozószó
English
det névmás
vis főnév
vis melléknév
English
att kötőszó
att járulékszó
English
ätt főnév

Példamondatok a(z) "på det viset att" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishProblemet med upphovsrätten är löst det viset att MAI inte kan påverka TRIPS.
The arrangements for intellectual property are such that the MAI cannot affect TRIPS.
SwedishDet får dock inte vara det viset att de bara är föremål för beslutet.
Surely they cannot be treated merely as objects of decision-making.
SwedishDet är alltså inte det viset att vi inte skulle ha tagit hänsyn till dessa vetenskapliga ståndpunkter.
So it is not the case that we have not taken account of these scientific positions.
SwedishDet får inte vara det viset att de goda får lida med de onda.
It is unacceptable for the good to be punished along with the bad.
SwedishMen det ligger till det viset att det inte får orsaka några handelshinder eller någon snedvridning av konkurrensen.
However, this must not create any barriers to trade or distortion of competition.
SwedishEller måste det inom politiken principiellt gå till det viset, att vi först ägnar oss åt slagväxling i några veckor?
Or must we always and, on principle, begin with an exchange of blows when it comes to politics?
SwedishDet får helt enkelt inte vara det viset, att medborgarna, trots bestämmelserna, måste vänta på genomförandedirektiven.
It simply cannot be possible that despite a regulation people must wait for rules of implementation.
SwedishJag har förstått ordförande Santer det viset att den rapport som han vill lägga fram tjänar just detta mål.
As I understood President Santer, the report he intends to submit is aimed at achieving precisely that objective.
SwedishDet förhåller sig det viset att en ökning av biomassaanvändningen är framför allt jordbrukspolitik och inte energipolitik.
That is that the increased use of biomasses is, above all else, a matter of agricultural policy and not energy policy.
SwedishDet interinstitutionella avtalet kommer det viset att sitta mycket löst.
He is playing for high stakes in so doing; seeing as this will only unsettle matters where the interinstitutional agreement is concerned.
SwedishEller måste det inom politiken principiellt gå till det viset, att vi först ägnar oss åt slagväxling i några veckor?
I would therefore be very happy if we really could allay the concerns of farmers; at the moment, however, that does not seem to be the case!
SwedishI praktiken går det emellertid till det viset att var och en av ordförandeländerna i tur och ordning utarbetar en tidsplan för sin egen ordförandeperiod.
In practice, however, matters proceed in such a way that each successive Presidency makes its own schedule for its forthcoming term.
SwedishMalta kom det viset att kastas in i den grupp av länder som hade betydligt större svårigheter att förbereda sig inför ett medlemsskap i Europeiska unionen.
Malta was then, as it were, catapulted into the ranks of those countries which are experiencing severe difficulties in preparing for accession to the European Union.
SwedishJag har inte förstått vice ordförande Marín det viset att han nu har klandrat oss, men från sin position ser han sakerna kanske på annat sätt än vi parlamentariker.
I did not understand Vice-President Marín to be rebuking us, although perhaps, in his situation, he sees things somewhat differently from us parliamentarians.
SwedishMen om man ser detaljerat på saken, så ligger det ändå inte till det viset att varje korsning med genetiskt modifierade växter innebär en katastrof för miljön.
However, if you study the subject in detail, you will see that it is not a fact that cross-pollination from genetically modified plants is always an environmental disaster.
SwedishVi vill klargöra en sak: Vi vill ha en euro att ta i, det viset att man kan röra vid den, och så att alla medborgare är av den åsikten att den också verkligen är deras euro.
We want to be clear about one thing. We want a euro we can get a grip of, something that can really can be grasped in the hand and gives everybody the feeling that it really is their euro.
SwedishÄr det det viset att värdländerna inte begriper sitt eget bästa, då skall EU göra extraterritoriella ingripanden, som vi annars motsätter oss, för att se till att vi får vår vilja fram.
If it is the case that host countries do not know what is best for them, then the EU should use extraterritorial measures, which we otherwise oppose, to ensure that our objective is achieved.

Más szótárak

Swedish
  • på det viset att

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.