svéd-angol fordítás erre a szóra: på det dåliga

SV

"på det dåliga" angol fordítás

Példamondatok a(z) "på det dåliga".

Hasonló fordítások a(z) "på det dåliga" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
det határozószó
English
det névmás
dålig melléknév

Példamondatok a(z) "på det dåliga" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMånga av de extra svårigheter som utvidgningen i dag tyvärr innebär beror i själva verket det dåliga valet av tidpunkt.
Many of the additional problems that enlargement is, unfortunately, facing today stem from this error of timing.
SwedishFör det tredje bör man tänka det dåliga förtroendet.
SwedishKorruptionen - som industriländernas ledare är ansvariga för, eftersom det är de som tjänar det dåliga styret - kan endast delvis förklara misslyckandet på det här området.
Corruption - for which the leaders of developing countries are as responsible as those who profit from bad governance - only partly explains the failure in this area.
SwedishJag gratulerar föredraganden och ser fram emot svaret från parlamentet och rådet det dåliga sätt som de har behandlat det här på med avseende på det beslut som de fattade i går.
I congratulate the rapporteur and look forward to the response of Parliament and the Council to the way they have badly treated this in relation to the decision they took yesterday.

Más szótárak

Swedish
  • på det dåliga

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.