svéd-angol fordítás erre a szóra: på deras sida

SV

"på deras sida" angol fordítás

Példamondatok a(z) "på deras sida".

Hasonló fordítások a(z) "på deras sida" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
deras névmás
sida főnév

Példamondatok a(z) "på deras sida" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishAlla som oroar sig över detta kan vara förvissade om att jag står deras sida.
Everyone who has concerns about this will find me on their side.
SwedishVi måste sträcka ut en hjälpande hand till dem och stå deras sida mot regimen.
We need to extend a helping hand to them against the regime.
SwedishMen de skall veta att Europeiska unionen står deras sida.
But they should know that the European Union is on their side on this.
SwedishUnder alla omständigheter stöder vi sjömännens rättmätiga krav, herr talman, vi står deras sida.
In any case, Mr President, we support the just demands of the seafarers and we shall stand by them.
SwedishVi har en stor önskan att stödja dem och att stå deras sida.
We very much want to support them and be by their side.
SwedishDess företrädare anser att tiden och befolkningsutvecklingen är deras sida, och de har deklarerat krig mot oss.
They believe that time and demography are on their side and they have declared war on us.
SwedishBerätta för folket vad ni avser att beröva dem innan ni börjar låtsas att ni står deras sida
Tell the people what it is that you intend taking away from them before you start pretending to be on their side ...
SwedishStod jag deras sida eller på bankdirektörernas?
Was I on their side, or on the side of the bankers?
SwedishVi slåss deras sida när Ondskan anfaller.
We'll fight on their side when the evil powers attack us.
SwedishDe måste få veta att vi står helt deras sida.
May they know that we are totally committed.
SwedishOm Ryssland eller Ukraina anser att ena halvan av EU är deras sida och den andra halvan är på den andra sidan är vi inte starka.
If Russia or Ukraine believes that one half of Europe is on their side and the other half on the other, we are not strong.
SwedishFör att förhindra att mördaren Khadaffi åter hävdar sig måste vi uppmuntra folket och visa dem att vi står deras sida.
In order to prevent the murderer Gaddafi from reasserting himself, we need to hearten people and show them that we are on their side.
SwedishFörenta staterna måste veta att Europa står deras sida för att bekämpa det onda som terrorismen är, oavsett vilken form den antar.
We want the United States to be aware that Europe is by its side in combating the evil of terrorism, no matter what form it may take.
SwedishDet är precis detta realekonomin handlar om, och här står vi, som européer, för att visa medborgarna att EU finns här och att vi står deras sida.
The real economy is exactly that, and we are here, as Europeans, to show the citizens that Europe is here too and, above all, on their side.
SwedishJag är övertygad om att vi nu har ett ypperligt tillfälle att bevisa för människor att vi är deras sida och att vi stöder den rätta vägen framåt.
I am confident that we have a great opportunity here to prove to people that we are on their side and that we are supporting the right way forward.
SwedishVarför nämns ingenting om föräldrars rätt att låta sina barn växa upp i ett narkotikafritt samhälle där föräldrarna känner att lagen står deras sida?
Why is no mention made of parents' right to allow their children to grow up in a drug-free society in which parents know that the law is on their side?
SwedishAnledningen till detta är att när förändringen sker kommer människor att minnas vilka som var deras sida och vilka som upprätthöll det redan omöjliga status quo.
The reason for this is that when change comes, people will remember who was on their side and who upheld the already impossible status quo.
SwedishVarför nämns ingenting om föräldrars rätt att låta sina barn växa upp i ett narkotikafritt samhälle där föräldrarna känner att lagen står deras sida?
Why is no mention made of parents ' right to allow their children to grow up in a drug-free society in which parents know that the law is on their side?
SwedishDe demokratiska krafterna skall veta att vi står deras sida för att den tidpunkt skall närma sig då det är en självklarhet att leva och uttrycka sig fritt i Turkiet.
The democratic forces need to know that we are by their side to ensure that the day when it is possible to live and speak freely in Turkey comes as soon as possible.
SwedishDet är Europaparlamentets skyldighet att tala om för dem att det står deras sida, och jag föreslår - än en gång - att vi håller en tyst minut för att visa vår solidaritet och våra starka känslor.
The European Parliament has a duty to let them know that we stand with them, and so I propose, once again, that we observe a minute's silence to express our solidarity and deep feeling.

Más szótárak

Swedish
  • på deras sida

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.