svéd-angol fordítás erre a szóra: på denna punkt

SV

"på denna punkt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "på denna punkt".

Hasonló fordítások a(z) "på denna punkt" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
denna névmás
English
punkt főnév

Példamondatok a(z) "på denna punkt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishNi har helt rätt, och jag tackar er för att ni uppmärksammar oss denna punkt.
You are quite right and I thank you for drawing our attention to this matter.
SwedishÖverenskommelsen mellan parlamentet och rådet denna punkt är tillfredsställande.
The agreement between Parliament and the Council on this point is satisfactory.
SwedishUtskottet för rättsliga frågor har inte många ändringsförslag denna punkt.
The Committee on Legal Affairs does not have many amendments to put forward here.
SwedishJag skulle vilja be er att rådgöra mycket ordentligt med Louis Michel denna punkt.
I should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
SwedishSom observatör av och deltagare i konferensen har jag bekymmer denna punkt.
As an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
SwedishJag välkomnar det resultat som uppnåddes i förlikningskommitté denna punkt.
I welcome the outcome that was achieved in the Conciliation Committee on this point.
SwedishRådets och kommissionens juridiska tjänster är helt överens denna punkt.
The legal services of the Council and the Commission agree fully on this point.
SwedishRådsordförande jag ber er, kan jag från er få en verklig utfästelse denna punkt.
So will the Council President please give us a clear assurance on this point?
SwedishJag kanske är lite för optimistisk denna punkt, men vi behöver alla ha drömmar!
Maybe I am somewhat optimistic about that point, but we all need to have some dreams!
SwedishDet är också nödvändigt att rådet gör ett tydligt uttalande denna punkt.
It is also essential for the Council to make a clear statement in this regard.
SwedishDetta är det första som jag vill ta upp, och jag är mycket tydlig denna punkt.
This is the first point I wish to make and, on this, I am extremely clear.
SwedishSå jag hoppas och tror att min tidigare kollega inte har rätt denna punkt.
I hope and believe, therefore, that my former fellow MEP is wrong about this matter.
SwedishDet skulle glädja mig mycket, om vi kunde uppnå ett resultat denna punkt.
I should be very pleased if it were to be proved possible to achieve a result here.
Swedish denna punkt får det inte finnas några undantag, annars blir vi inte trovärdiga.
At this stage there can be no exceptions, as this would cause us to lose credibility.
SwedishNågot som är självklart, eftersom gemenskapen inte har någon befogenhet denna punkt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
SwedishTyvärr fanns det inget samförstånd denna punkt under den senaste trepartsdialogen.
Unfortunately, there was no consensus on this position at the last trialogue.
Swedish denna punkt skulle det kunna finnas mer samordning på Ekofinrådets möten.
In this respect there could be more coordination in ECOFIN Council meetings.
SwedishJag anser att ni, utöver att hoppas, borde vara mer specifik denna punkt.
I believe that, on this point, over and above hoping, you ought to be more specific.
SwedishAlltså vore vilken position parlamentet än intog denna punkt helt utan mening.
Therefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.
SwedishDet är därför jag tror att man denna punkt kanske borde fundera ett tag till.
That is why I believe that this point may warrant further consideration.

Más szótárak

Swedish
  • på denna punkt

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.