svéd-angol fordítás erre a szóra: på den marknaden

SV

"på den marknaden" angol fordítás

Példamondatok a(z) "på den marknaden".

Hasonló fordítások a(z) "på den marknaden" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
den névmás
English
marknad főnév

Példamondatok a(z) "på den marknaden" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVarför skulle det råda andra förhållanden den marknaden?
Why should other conditions prevail in this market?
SwedishJag förstår att det genomförs regelbundna kontroller men i det här fallet fanns det uppenbarligen vissa brister i kontrollerna den marknaden.
I understand that there are regular checks carried out, but in this case there were clearly some gaps in the checks on that market.
SwedishHär vill man göra något för att bekämpa det, medan företagen i länderna själva håller på för fullt att gå in den marknaden och erövra den.
Here we are trying to do something against it, but companies in the countries themselves are hard at work trying to penetrate and conquer that market.
SwedishDetta är en viktig fråga om gränsöverskridande kapitalmarknader, och vi behöver större sammanhållning och kommunikation mellan de olika aktörerna den marknaden.
This is an important cross-border capital market issue and we need greater coherence and communication between the various operators within that market.
SwedishFaktiskt, vi skulle kanske till och med kunna säga att en perfekt enhetlighet i priserna på en given marknad kan vara ett tecken på någon slags kartellbildning den marknaden.
Indeed, we might even perhaps consider that perfect unity of prices in a given market may be an indication of some sort of cartel prevailing in that market.
SwedishNationella myndigheter har alltså inte rätt att frysa, genom tilldelning av spektrum, konkurrenssituationen på mediemarknaden till förmån för operatörer som redan är aktiva den marknaden.
National authorities are thus not entitled to freeze, by means of spectrum allocation, the competitive situation on the media market for the benefit of the operators already active on that market.
SwedishI och med Finlands anslutning till Europeiska unionen stängdes den finska marknaden till största delen och Europas massiva matsändningar till Ryssland satte Mongoliet ur spel även den marknaden.
The accession of Finland to the European Union closed off the Finnish market to a large degree, and massive European food aid to Russia meant that Mongolia was sidelined on that market too.

Más szótárak

Swedish
  • på den marknaden

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.