svéd-angol fordítás erre a szóra: omvärdera

SV

"omvärdera" angol fordítás

SV omvärdera
volume_up
[omvärderade|har omvärderat] {ige}

omvärdera
Cyprioter på båda sidor har ett starkt intresse av att omvärdera det som faktiskt är ett mycket mörkt kapitel i deras gemensamma historia.
It is very much in the interests of the Cypriot people on both sides to reappraise what is indeed a dark chapter in their common history.
Detta var ett smärtsamt beslut, men, är jag säker på, ett riktigt beslut - och omvärdera instrumentet för att kunna utarbeta ett omgjort program.
This was a painful decision, but, I am sure, the right one - and to reappraise the instrument in order to prepare a redesigned programme.
Den amerikanska administrationen kommer, hoppas jag, att omvärdera sin politik i Mellanöstern.
The American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
Vi behöver omvärdera våra mål, och ta ett mer samlat grepp för att kunna bedöma hur medlen används i Europeiska unionen.
We have to redefine our objectives, and we have to delve far more deeply in order to evaluate what is being done with these funds in the European Union.
Enligt min mening måste både EU och USA omvärdera och förmodligen omdefiniera det transatlantiska partnerskapet för att anpassa sig till de nya förutsättningarna.
In my view, both the EU and the US need to rethink and probably redefine the transatlantic partnership to adapt to the new situation.
omvärdera
Det är ju en helt absurd politik, en politik som helt kan omvärdera.
That is of course a completely absurd policy, and one we can completely revise.
Jag anser att Europa, och framför allt de nitton länder som ingår i Nato, självkritiskt måste granska och omvärdera den egna politiken.
In my opinion, Europe, and, in particular, the 19 NATO countries, should undertake a large-scale self-appraisal operation and revise its policies.
Kommissionens vägran att uttryckligen inkludera radioaktivt material är inte godtagbart och den måste omvärdera sin ståndpunkt i detta fall.
The Commission's refusal to take on board and include explicitly radioactive materials, is not acceptable and it will have to revise its position on that.

Példamondatok a(z) "omvärdera" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag anser att vi mer allmänt måste omvärdera vår dialog om mänskliga rättigheter.
I believe that we need to reassess our dialogue on human rights more generally.
SwedishOm detta sker - vilket det har gjort i dag - bör vi omvärdera detta förfarande.
When that happens - as it has done today - we should rethink this practice.
SwedishRådet och kommissionen är i färd med att omvärdera deras betydelse för EU.
The Council and the Commission are re-assessing their interest for the Community.
Swedish. - (LT) Det är dags för EU att omvärdera sitt långsiktiga handelsprogram.
in writing. - (LT) It is time for the EU to reconsider its long-term trade programme.
SwedishJag hoppas att ni och presidiet kommer att ert ansvar och omvärdera beslutet.
I hope you and the Bureau will be able to play your part and reconsider.
SwedishNågra ledamöter har frågat om bestämmelserna och huruvida vi borde omvärdera dem.
Some Members asked about the rules and whether we should revisit them.
SwedishDet skulle verkligen vara synd att missa detta tillfälle att omvärdera Europas järnvägar.
It would be a real shame to miss this opportunity to re-evaluate Europe's railways.
SwedishOm denna situation skulle förändras, skulle det glädja mig mycket att omvärdera denna fråga.
Should this situation change, I would be very pleased to reconsider this point.
SwedishDet är ju en helt absurd politik, en politik som helt kan omvärdera.
For each euro we send to the EU, we therefore receive, on average, 80 % of it back.
SwedishEuropeiska unionen måste omvärdera sin inställning till Ukraina.
It was, though, not only Ukraine to which these events posed a major challenge.
SwedishVi skulle omvärdera denna ståndpunkt om den inte bekräftades av verkligheten.
We would review this position if it were not confirmed by reality.
SwedishJag är till och med beredd, ärade ledamöter, att omvärdera frågan om 0,5 promille.
I am even prepared to reconsider the issue of the level of 0.5.
SwedishJag skulle därför vilja be kommissionen att omvärdera den berörda texten.
I would therefore ask the Commission to reassess the relevant text.
SwedishJag hoppas att ni och presidiet kommer att ert ansvar och omvärdera beslutet.
We want this meeting to be held in Edinburgh and we are willing to play our part to make it happen.
SwedishVår uppgift bör vara att omvärdera syftet, kostnaden och varaktigheten för vårt engagemang i landet.
Our task should be to reassess the purpose, cost and duration of our engagement there.
SwedishEuropeiska unionen måste omvärdera sin inställning till Ukraina.
The European Union will need to reconsider its approach to Ukraine.
SwedishDet är dags att grundligt omvärdera EU:s energiförsörjning.
The time has come fundamentally to reassess Europe's energy supplies.
SwedishDet är med andra ord även nödvändigt att kunna omvärdera den kulturella processen på vår kontinent.
It is also necessary to have the capacity to re-examine the cultural process on our continent.
SwedishKommissionen bör därför tydligt omvärdera sin ståndpunkt.
It is therefore desirable for the Commission to reassess its position in unambiguous terms.
SwedishDet finns även många förslag om att omvärdera bankens verksamhet utanför EU.
There are also many proposals to re-evaluate the operations carried out by the bank outside the European Union.