svéd-angol fordítás erre a szóra: okänt


Erre gondoltál: ökänt
SV

"okänt" angol fordítás

SV okänt
volume_up
{határozószó}

okänt (és: oklart, dolt, otydligt, reducerat)

Szinonimák (svédül) a(z) okänt szóra:

okänt
Swedish

Példamondatok a(z) "okänt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSjälvklart är inte samverkan något alldeles okänt här i Europaparlamentet.
Of course cohabitation is not entirely unknown here in the European Parliament.
SwedishDär bor ett okänt antal människor, vissa säger mellan 250,000 och 1,2 miljoner.
It's home to an unknown number of people -- some say between 250,000 and 1,:,2 million.
SwedishDet är delvis okänt vad detta avfall innehåller och hur stort problemet är.
The content of this waste and the extent of the problem are also not entirely clear.
SwedishDe arresterade en av de äldsta munkarna och fyra andra, vilkas öde fortfarande är okänt.
They arrested one of the most senior monks, and four others whose fate is unknown.
SwedishVi är vänner med huset Saud, där demokrati är ett fullständigt okänt begrepp.
We are friends with the House of Saud, where democracy is a completely unknown concept.
SwedishUngefär 8 000 har nu släppts fria men ett okänt antal sitter fortfarande frihetsberövade.
About 8 000 have now been released, but an unknown number still remain in custody.
SwedishVid tiden för mitt betänkande om ungdomar och alkohol 2001 var FAS relativt okänt.
In 2001, at the time of my report on young people and alcohol, FAS was relatively unknown.
SwedishDe har ofta att göra med en rädsla för det som man ser som någonting okänt eller skrämmande.
These often have to do with a fear of what is viewed as unknown or frightening.
SwedishOm begreppet är okänt för samhället, kan dess solidaritet inte hjälpa oss.
If this concept is unknown to society, its solidarity is unable to help.
SwedishÅtskilliga barn kvarhölls av militären och deras öde är fortfarande okänt.
The fate of several children detained by the military is still unknown.
SwedishFör tio år sedan var detta begrepp okänt i öst och i dag ser vi dessa företag utvecklas.
This was an unknown concept in the East ten years ago and today we are seeing it develop.
SwedishDå måste du stava ett ord fel eller skriva ett okänt ord med avsikt.
In this case, you need to enter a deliberately misspelled or unknown word.
SwedishLåt mig först betona att stresstestet är okänt område för oss.
Firstly let me point out that the stress test is uncharted territory for us.
SwedishLångt ifrån att vara något okänt skulle detta kunna fungera även i detta fall.
Far from being unheard-of, it could work in this case too.
SwedishVi ställer oss dock frågande inför begreppet ”kvinnoarbeten”, som är ett okänt ord för oss.
We are puzzled, however, by the concept of 'female employment', which is a term we do not know.
SwedishInternet var nästan okänt för bara ett par år sedan.
Mr President, the Internet was virtually unknown a few years ago.
SwedishKosovo är inget okänt begrepp i detta parlament.
Madam President, Kosovo is not an unfamiliar subject in the House.
SwedishDet finns så mycket som är okänt, det finns så mycket att vara rädd för.
There is so much that is unknown and to be afraid of.
SwedishDet ömsesidiga beroendet mellan flera arter är ännu i hög grad okänt.
Multi-species interdependency is still a great unknown.
SwedishDessa soldater anländer inte ensamma till ett okänt territorium.
These soldiers are not arriving alone in unknown territory.