svéd-angol fordítás erre a szóra: ofta

SV

"ofta" angol fordítás

SV ofta
volume_up
{határozószó}

Man uppfann alltför ofta hjulet på nytt och rollerna blandades också alltför ofta ihop.
Wheels were too often reinvented and roles too often confused.
Despoterna sitter ofta kvar och vi rullar ut röda mattan för dem alldeles för ofta.
The despots often remain in power and we roll out the red carpet for them far too often.
Detta sker ofta i religionens namn och ofta med lagens skydd.
This often takes place in the name of religion and often under the protection of the law.
ofta (és: frekvent)
Tyvärr associeras fetma väldigt ofta med fattigdom och utestängning.
Regrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
Ofta skapar alltför mycket övervakning fördröjningar och paralyserar verksamhet.
Frequently, too much supervision only slows down and paralyses operations.
I Lissabonfördraget benämns Europeiska unionen ofta som en ”social marknadsekonomi”.
The Lisbon Treaty frequently refers to the European Union as a ‘social market economy’.
ofta (és: mycket, i hög grad)
volume_up
much {hsz}
Partners ställs ofta inför en mardröm av pappersarbete, alltför mycket byråkrati.
Partners are too often faced with the nightmare of paperwork, too much bureaucracy.
Den allmänna opinionen får ofta bara se myntets ena sida.
Thank you very much, Mr President, for the attention of the Members of this House.
Jag vet av erfarenhet att kvinnor ofta är mer mottagliga för förändringar än män.
I know from experience that women are often much more open to innovation than men.

Szinonimák (svédül) a(z) ofta szóra:

ofta

Példamondatok a(z) "ofta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVid sådana tillfällen är det ofta institutionscheferna som tar emot berömmet.
On such occasions it is usually the leaders of institutions who get the praise.
SwedishOch när jag arbetade på fältet, så tittade jag ofta på detta och tänkte på honom.
And I was doing that in the field, so every time I would watch it and think of him.
SwedishVäldigt många företag som det går bra för är ofta väldigt måna om sina arbetstagare.
Many firms which do this well take great care over how they treat their workers.
Swedish. ~~~ Och faktiskt är andra ofta bättre.
We want others to be better than we were, and indeed, others have been better.
SwedishDet är en fråga som diskuterades ofta mellan parlamentet och kommissionen i fjol.
This was a major point of discussion between Parliament and the Commission last year.
SwedishI Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".
In Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
SwedishOfta används skript eller andra program för att skapa och lägga upp skräppost.
Here are some ideas for reducing or preventing comment spam on your website.
SwedishVi har bevis på att texterna mycket ofta inte stämmer överens i detta parlament.
It is a common occurrence in this Parliament for texts not to correspond.
SwedishJag har ofta fått frågan vad vi ungrare för med oss in i Europeiska unionen.
The European area of security and the Schengen Agreement provide protection for us.
SwedishOm vi stänger in och isolerar oss blir problemen ofta ännu större med tiden.
If we close, if we isolate ourselves, then problems usually get even bigger in time.
SwedishDetta är i själva verket ett av de främsta skälen till att de ofta misstros.
This is, in fact, one of the main reasons why they are generally distrusted.
SwedishVi hör ganska ofta numera människor som protesterar på grund av olika sorters ljud.
It is now quite common to hear people complaining about noise of one form or another.
SwedishVärldsbanken har uppskattat att våld mot kvinnor lika ofta är en dödsorsak som cancer.
Part of the evidence of women’ s subordination is male violence against women.
SwedishOrdet ”omstrukturering” är ett ord som det ofta bollas med utanför parlamentet.
This word 'restructuring' is being bandied about a lot outside the House.
SwedishBeslutspunkterna läggs ofta mellan ett projekts olika faser eller efter en milstolpe.
The tollgates are positioned between the phases of the project or after a milestone.
SwedishDet finns andra områden i Portugal där det ofta finns fem personer per hektar.
In other areas in Portugal there can be as many as five head per hectare.
SwedishFör det första, och det har sagts ofta, måste det till gemensamma åtgärder.
Firstly, and it has been said many times before, there must be joint action.
SwedishSlutligen har vi ofta banat väg för idén om interinstitutionellt samarbete.
Therefore, to refuse to accept the budget on that basis is not really valid.
SwedishDet har alltför ofta saknats tydliga mål för möten på hög nivå mellan Kanada och EU.
In conclusion, I share the Commission's view about the EU's relationship with Canada.
SwedishVi Europaparlamentets ledamöter är ofta de som allmänheten rådfrågar om olika saker.
It is easy for people to look for the information they want and so they do.