svéd-angol fordítás erre a szóra: obemärkt

SV

"obemärkt" angol fordítás

SV obemärkt
volume_up
{melléknév}

obemärkt (és: oförmärkt, opåtalad)
Obemärkt tickar en tidsinställd bomb bland Europeiska unionens utvidgningsplaner.
A time bomb is ticking away unnoticed under the EU's enlargement plans.
Obemärkt tickar en tidsinställd bomb bland Europeiska unionens utvidgningsplaner.
A time bomb is ticking away unnoticed under the EU' s enlargement plans.
Men detta kommer att gå dem som programmet har för avsikt att hjälpa obemärkt förbi.
But it will pass unnoticed amongst those it is intended to help.
obemärkt (és: mörk, dunkel, okänd, otydlig)
Detta må vara veckans sista debatt, och faktiskt årets sista debatt i detta parlament, men det handlar inte om någon obemärkt eller oviktig fråga.
This may be the last debate of the week and indeed the last debate of the year in this Parliament, but it is not on an obscure or unimportant issue.
obemärkt (és: omarkerad, omärkt)

Szinonimák (svédül) a(z) obemärkt szóra:

obemärkt
Swedish

Példamondatok a(z) "obemärkt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
It was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
SwedishMina hål är så långt från varandra att ett regemente kan passera obemärkt.
My holes are far enough apart you could run a regiment through and never see it!
SwedishJag ber er upprepa frågan för den var så kort så att den gick litet obemärkt förbi.
I would ask you to repeat the question since it has been so brief that we hardly noticed it.
SwedishDet är något som vi inte bör finna oss i eller låta passera obemärkt.
That is something we must not put up with nor allow to go unchallenged.
SwedishDet börjar obemärkt med en gradvis tillbakagång i fråga om toleransnivåer och jämlikhet.
It begins inconspicuously with gradual backsliding on standards of tolerance and equal opportunities.
SwedishAv dessa skäl får inte den här frågan gå obemärkt förbi.
For these reasons, the urgency of this matter must not go unstated.
SwedishDet stämmer inte att människor som kommer ut från Guantánamo kan röra sig fritt och obemärkt här.
It is not the case that when people come out of Guantánamo, they can move around here freely and unobserved.
SwedishVilka normer för mänskliga rättigheter vi än tillämpar kan ett sådant tillstånd inte få passera obemärkt.
Whatever standards of human rights we apply, such a state of affairs cannot be passed over in silence.
SwedishDen här formen av människoförakt kan inte passera obemärkt här.
This form of cynicism cannot go unchallenged here.
SwedishRaschhofer använde ett ord som jag inte kan låta gå obemärkt förbi, eftersom man måste ge akt på de ord man använder.
In your speech, you used a word that I cannot ignore, because we must be very careful with the words we use.
SwedishDen innebär emellertid också, hur obemärkt och rent teknisk den än må förefalla, en betydande social utmaning.
But, despite the inconspicuous and purely technical impression it gives, it also represents an important social challenge.
SwedishAndra gånger sker det mer obemärkt.
At other times, however, it arrives unobtrusively.
SwedishJag kan emellertid inte låta den information som jag just fått om kärnkraftverksolyckan i Sydkorea gå obemärkt förbi.
I cannot, however, let the information that I have just received about the nuclear accident in South Korea go unrecognised.
SwedishTyvärr är denna potentiellt livsfarliga förfalskning inte allmänt känd och går nästan obemärkt förbi i de allra flesta fall.
Mr President, Commissioner, I too should like to thank my colleague, Mr Cornillet, for having opened this crucial debate.
SwedishParlamentet betonar att markförstöringsprocesser sker successivt och ofta passerar obemärkt, ibland under många årtionden.
. – Mr President, I thank the European Parliament and, in particular, Mrs Gutiérrez-Cortines, for the preparation of this report.
SwedishTyvärr är denna potentiellt livsfarliga förfalskning inte allmänt känd och går nästan obemärkt förbi i de allra flesta fall.
Unfortunately, this potentially lethal counterfeiting is not widely known about and, in the majority of cases, goes almost unremarked.
SwedishDet bör inte gå obemärkt förbi.
SwedishJag är dock rädd för att vår nationaldag återigen kommer att passera obemärkt, eftersom det inte är tradition att uppmärksamma nationaldagar.
However, I fear that our state's national holiday will once more remain unmentioned, as it is not traditional to do so.
SwedishDet låter jag inte passera obemärkt.
SwedishFolkomröstningen på Irland eller problemen i Tjeckien som gäller Lissabonfördraget har praktiskt taget gått medierna obemärkt förbi.
The referendum in Ireland or the difficulties in the Czech Republic over the Lisbon Treaty have gone virtually unreported in the media.