svéd-angol fordítás erre a szóra: oändlighet

SV

"oändlighet" angol fordítás

volume_up
oändlighet {hímn. és nőn.}

SV oändlighet
volume_up
{hím és nőnemű}

oändlighet
Det penetrerar en enad oändlighet av allting.
It penetrates a unified infinity of everything.
Den kan begrunda betydelsen av oändlighet, ställa frågor om meningen med sin egen existens, om Guds egenskaper.
It can contemplate the meaning of infinity, ask questions about the meaning of its own existence, about the nature of God.
Det enda som verkligen är öppet, i en mycket bred mening, är möjligheten att i all oändlighet utvidga Bryssels befogenheter, men utan att gå förbi det fack som kallas " fördragen ".
The only thing that is truly open, wide open, is the possibility of extending the powers of Brussels to infinity, without ever referring back to square one and the Treaties.
oändlighet (és: omätlig rymd, omätlig vidd)
volume_up
vast {fn} [költ.]

Szinonimák (svédül) a(z) oändlighet szóra:

oändlighet
Swedish

Példamondatok a(z) "oändlighet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMan kommer inte i all oändlighet kunna söka skydd bakom gemenskapens teknokrati.
We will not be able to hide indefinitely behind Community technocracy.
SwedishDet är meningslöst, för inte ens staten kan leva över sina tillgångar i all oändlighet.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
SwedishRådet och kommissionen kan inte i all oändlighet ge sken av att inte höra oss.
The Council and the Commission will not be able to pretend for ever that they do not hear us.
SwedishDen nuvarande instabiliteten och det aktuella våldet kan och får inte fortgå i all oändlighet.
The present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
SwedishMänniskor kommer att fortsätta att lida och dö medan vi debatterar i all oändlighet.
People will continue to suffer and die whilst we debate endlessly.
SwedishDetta innebär emellertid inte att undantagen kan finnas kvar i all oändlighet.
This does not mean, however, that they can remain indefinitely.
SwedishHur långt har vi kommit efter alla dessa ord som har upprepats i all oändlighet?
Where are we now, after all those endlessly repeated words?
SwedishVi talar i oändlighet om forskning och utveckling, men det är inte det vi lägger pengarna på.
We go on and on about research and development, but these are not what we spend money on.
SwedishVi omfattar därför alla länder, men allt detta skulle kunna börja om från början i oändlighet.
We go round all the countries, therefore, but that could begin all over again endlessly.
SwedishSå vad vi har gjort här i USA är att titta på fakta och siffror i oändlighet.
So what we've been doing in the United States is reviewing the data -- endlessly reviewing the data.
SwedishDå behöver de inte i all oändlighet titta på med tomma magar när överflödet passerar förbi.
Then they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.
SwedishVi talar i oändlighet om forskning och utveckling, men det är inte det vi lägger pengarna på.
It is not the richest who pay most and the poorest who receive most.
SwedishDirektivet börjar dock att knaka i fogarna, och en översyn kan inte skjutas upp i all oändlighet.
The directive, however, is beginning to creak, and revision cannot be put off indefinitely.
SwedishVi kan inte fortsätta att diskutera det här ärendet i all oändlighet.
We cannot continue discussion on this matter indefinitely.
SwedishDenna förskräckliga balansräkning skulle man kunna fortsätta att räkna upp i oändlighet.
This dreadful situation could continue indefinitely.
SwedishOm vi fortsätter på den inslagna vägen kommer vi att dra hela frågan i långbänk i all oändlighet.
If we go down this route, then the entire issue will simply be put on the long finger indefinitely.
SwedishLåt oss se till att vi inte utvidgar euroområdet i all oändlighet utan att tillföra några nya perspektiv.
Let us take care not to pursue endless enlargement of the euro zone without any new perspectives.
SwedishJag vill inte komma dragande med frågan om denna byggnad i all oändlighet, men detta är ett allvarligt problem.
I do not want to drag up the issue of this building endlessly, but this is a serious problem.
SwedishNi vet att man kan diskutera färger i all oändlighet.
You know, we could be discussing colours for hours on end.
SwedishJag skulle vilja betona att det inte kommer att vara möjligt att öka antalet produktdirektiv i all oändlighet.
I would like to stress that it will not be possible to increase indefinitely the number of product directives.