svéd-angol fordítás erre a szóra: nr

SV

"nr" angol fordítás

volume_up
nr {seml.} [rövidítés]
EN

SV nr
volume_up
{semlegesnem} [rövidítés]

nr (és: nummer)
volume_up
no. {fn} [röv.] (number)
påbudslag nr 2687/53 (investeringar och skydd för främmande kapital),
Decree Law No 2687/53 (Investment and protection of foreign capital),
 I förordning (EG) nr 882/2004 krävs att laboratorier ska ackrediteras.
 Regulation (EC) No. 882/2004 calls for the accreditation of laboratories.
—Slutrapport om genomförandet enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1083/2006.
—a final report on implementation (Article 67, Regulation (EC) No 1083/2006).

Példamondatok a(z) "nr" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSamtliga dessa institutioner är nu ansvariga enligt förordning (EG) nr 1049/2001.
All of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
SwedishFör det andra bör förordning nr 1762 upphävas och ersättas med en ny förordning.
Secondly, Regulation 1762 must be repealed and replaced with a new regulation.
SwedishEftersom de behandlar samma ämne, kommer frågorna nr1-4 att besvaras tillsammans.
As they deal with the same subject, Question Nos 1 to 4 will be taken together.
SwedishI det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.
In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
SwedishUpphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer (
Repeal of Council Regulation (EC) No 1964/2005 on the tariff rates for bananas (
SwedishJag skulle just säga att fråga nr 38 kommer att besvaras skriftligen.
Mr Beazley, I was about to say that Question No 38 will be answered in writing.
SwedishÄndring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (
Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Swedish—Slutrapport om genomförandet enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1083/2006.
—a final report on implementation (Article 67, Regulation (EC) No 1083/2006).
SwedishFrågor till kommissionsledamot FischlerFråga nr 36 från Monica Frassoni (H-0432/03):
Questions to Commissioner FischlerQuestion No 36 by Monica Frassoni (H-0432/03):
SwedishI det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.
In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.
SwedishEftersom de behandlar samma ämne, kommer frågorna nr 4 och 5 att tas upp tillsammans.
As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
SwedishVi övergår nu utan vidare diskussion till fråga nr 6 från Brian Crowley (H-0714/98):
So without further ado we move on to Question No 6 by Brian Crowley (H-0714/98)
SwedishEftersom frågeställaren är frånvarande bortfaller fråga nr 54 av Obiols i Germà.
As the author is not present, Question No 54, by Mr Obiols i Germà, lapses.
SwedishEftersom de behandlar samma ämne kommer frågorna nr 2 och 3 att besvaras tillsammans.
As they deal with the same subject, Questions Nos 2 and 3 will be taken together.
SwedishFråga nr 13 från Liam Hyland (H-1207/98): Angående: Motverka flykten från landsbygden
Question No 13 by Liam Hyland (H-1207/98) Subject: Reversing rural depopulation
SwedishVi är fria från alla typer av virus infektioner... särskilt Sars viruset nr.
We are free of any infections by any kinds of viruses... especially Sars Virus No.
SwedishFråga nr 44 från vilken har övertagits av Mihail Papayannakis (H-0866/01):
Question No 44 by , which has been taken over by Mihail Papayannakis(H-0866/01):
SwedishSlutligen kommer delar av ändringsförslagen nr 2, 13, 24, 26, 31 och 41 att antas.
Finally, Amendments Nos 2, 13, 24, 26, 31 and 41 will be partially accepted.
SwedishVi skall först rösta om ändring nr 1, för att se om den accepteras eller ej.
We shall first vote on corrigendum No 1, to see whether or not it is accepted.
SwedishJag vädjar till er att ta upp fråga nr 9, som är nästa fråga och som står i mitt namn.
I want to appeal to you to take Question 9, which is the next one and in my name.