svéd-angol fordítás erre a szóra: nerifrån

SV

"nerifrån" angol fordítás

SV nerifrån
volume_up
{határozószó}

nerifrån (és: nedifrån)

Példamondatok a(z) "nerifrån" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMed ikonen infogar du tre punkter på diagonalen nerifrån vänster upp till höger.
Use this symbol to insert three dots on a diagonal from the bottom left to the top right.
SwedishPartier bör vara organisationer som styrs nerifrån och upp, inte uppifrån och ner.
Parties should be bottom-up and not top-down organisations.
SwedishDemokratin måste förankras nerifrån och inte uppifrån.
Democracy must have grass roots support, rather than be imposed from above.
SwedishDetta eftersom de sedan innan splittringen med Indien har byggt efterfrågan för deras ideologi nerifrån.
Because since pre-partition, they've been building demand for their ideology on the ground.
SwedishDet kommer att leda till en anpassning nerifrån av konsumentpolitiken inom hela Europeiska unionen.
This will therefore lead to a downward alignment of consumer policy throughout the European Union.
SwedishDe har också åstadkommit en arbetsfilosofi som verkar nerifrån och upp som aldrig hade uppskattats tidigare.
They have also brought about a bottom-up philosophy that had never been appreciated before.
SwedishDärför skall det onda i första hand bekämpas nerifrån roten genom att sysselsättningen ges högsta prioritet.
The priority is, then, to combat the sickness at the root, by giving priority to employment.
SwedishNu återstår bara att mata in ändringen av färgerna nerifrån och upp.
Finally, define a color scheme from bottom to top.
SwedishOm myntstapeln skall växa nerifrån och upp, så måste du ange en negativ förskjutning i Y-riktningen.
If the stack of coins should increase from the bottom up, enter a negative value in the (vertical) y-direction.
SwedishI Tyskland har vi dock gjort den erfarenheten att en lyckad regional utvecklingspolitik måste börja nerifrån.
However, in Germany we have found that successful spatial development policy needs a bottom-up approach.
SwedishDetta visar emellertid även helt klart att subsidiaritet måste byggas nerifrån och upp och inte tvärtom.
But this shows quite clearly too that subsidiarity must be built from the bottom up and not from the top down.
SwedishVi måste akta oss för att använda ett tillväggångssätt uppifrån och ner för vad som bara kan vara ett initiativ nerifrån och upp.
We must be careful not to take a top-down approach to what has to be a bottom-up initiative.
SwedishDet är dessutom nödvändigt med en ingående utvärdering av dessa instrument, vilken måste grunda sig på en " nerifrån och upp " -metod.
Furthermore, a detailed evaluation of these instruments based on a bottom-up approach is needed.
SwedishJag anser att vi inte borde konkurrera ända nerifrån grunden inom vissa politikområden, utan i stället sträva mot samarbete.
In my opinion, we should not compete outright in a number of policy areas but rather arrive at cooperation.
SwedishVi måste också involvera de direkt berörda i en process nerifrån och upp och verkligen ge dem makten över deras egen industri.
We also have to involve the stakeholders' bottom-up process and really give them power over their own industry.
SwedishVi måste också involvera de direkt berörda i en process nerifrån och upp och verkligen ge dem makten över deras egen industri.
We also have to involve the stakeholders ' bottom-up process and really give them power over their own industry.
SwedishPå så vis vore det möjligt att få ett europeiskt samarbete nerifrån och upp i stället för den centralism som vi nu har.
In this way, it would be possible to obtain bottom-up European cooperation instead of the centralism that we have at present.
SwedishJag tittar upp och ser er alla här - här nerifrån verkar ni vara så många fler än från stol 131 där jag brukade sitta.
As I look up and see you all here - from down here there seem to be so many more of you than looking from seat 131 where I used to sit.
SwedishFörändringar i Vitryssland kan endast bli framgångsrika på medellång sikt genom främjande av landets egna initiativ, nerifrån och upp.
Change in Belarus can only be successful in the medium term by promoting that country’s own initiatives from the bottom up.
SwedishDet är nyheterna nerifrån stan.