svéd-angol fordítás erre a szóra: nere i

SV

"nere i" angol fordítás

EN

SV nere i
volume_up
{prepozíció}

nere i (és: ner, i, längs med, utefter)
volume_up
down {prep}
Jo, därför att uppgifterna ligger dolda nere i databaser.
Because the data is hidden down in the databases.
Fortfarande under utländskt styre, och utan självständighet, Indien och Kina är nere i hörnet.
Still under foreign domination, and without sovereignty, India and China are down in the corner.
Jag tolkar det som om ni inte har så mycket vin nere i El Salvador.
I take it y' all don't have a lot of wine down in El Salvador.

Hasonló fordítások a(z) "nere i" szóra angolul

nere melléknév
nere határozószó
English
ner melléknév
English
ner határozószó
English
ner prepozíció
English
I főnév
English
i prepozíció

Példamondatok a(z) "nere i" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishAktivera bakgrundsvyn med ikonen med samma namn i arbetsområdet nere till vänster.
Switch to the master view using the icon in the lower left-hand corner of the work area.
SwedishLängst nere i dialogrutan ser du vilken styckeformatmall som fungerar som " avgränsare ".
At the bottom of the dialog you can see which Paragraph Style serves as the " separator ".
SwedishHur lång tid skall det ta innan regeringarna inser att de står med byxorna nere i denna fråga?
How long will it take for governments to realize that they have no clothes in this matter?
SwedishDet skulle ha varit åtta...... men jag lät Joe ta det där nere i Miami.
It would have been eight but I let Joe have that one in Miami.
SwedishVårt datornätverk har legat nere i fem minuter på grund av hårdvaruproblem.
There has been a general breakdown in the computer network and it lasted five minutes due to defective hardware.
SwedishJag välkomnar även alternativet med lagring djupt nere i berggrunden, inklusive reversibilitetsprincipen.
I also welcome the option of deep geological storage, including the principle of reversibility.
SwedishArbetstagarna förväntas hålla nere sina löneökningar, vilket i praktiken innebär minskade nettoinkomster.
Employees are expected to practise wage restraint, which effectively amounts to a drop in real incomes.
SwedishArbetstagarna förväntas hålla nere sina löneökningar, vilket i praktiken innebär minskade nettoinkomster.
There are more and more debates on the introduction of longer working hours in various different forms.
SwedishÅr 2050 kommer den andelen troligen att vara nere i 5 procent.
In 2050 it is likely to account for only 5%.
SwedishDärför betonar jag denna fråga så envist, precis som jag gjorde där nere, i samband med att jag träffade olika personer.
That is why I am stressing this point so strongly, as I did at my various meetings in the country.
SwedishFöretaget sitter nere i Luxemburg och skrattar åt oss medan kommissionen kommer med ännu ett fånigt meddelande.
The firm sits over there in Luxembourg and laughs at us, while the Commission issues another fatuous communication.
SwedishFör tjugo år sedan var den nere i 3,5 miljoner.
SwedishHar du varit nere i maskinhallen?
Have you ever been to the engineering level?
SwedishDet visar emellertid större försiktighet under förhandlingarna om asylpaketet som har legat nere i flera månader nu.
However, it proves more cautious during the negotiations on the asylum package, which has been at a standstill for several months now.
SwedishDu öppnar utrullningslisten med ikonen Navigation nere till höger i dokumentfönstret eller uppe till vänster i Navigator.
Open the floating toolbar using the Navigation icon below to the right of the document window or on top to the left in Navigator.
SwedishSådana personer behöver vi just nu för att kunna hålla lönenivån nere i euroområdet och på det sättet behålla vår exportposition.
It is precisely those people that we need in order to moderate wages in the euro zone and maintain our export position accordingly.
SwedishNere till höger i dialogrutan ser du en förhandsvisning av hur ditt aktuella tal skulle se ut om du väljer ett visst format.
In the bottom right in the dialog you will see a preview of how your current number would look if you were to give it a particular format.
Swedish... man kan se liberaler sitta nere i rådsstolarna, en statsminister som är genuint liberal, och vid sin sida har han Bertel Haarder.
... we can see Liberals sitting in the Council seats, a Prime Minister who is genuinely Liberal, and at his side he has Mr Haarder.
SwedishRita till exempel ett objekt nere till vänster i ett tomt teckningsdokument och ett annat objekt uppe till höger (välj olika färger).
For example, in an empty drawing document, draw an object at the bottom left and another one at the upper right (use two different colors).
SwedishJa, vi känner oss nere, toppmötet i Bryssel gick inte som vi hade velat, men jag anser att utvidgning historiskt sett alltid lett till framgång, den är ett bevis för att EU har lyckats.
I would like to thank the European Parliament for making it possible for our special delegation to travel to the elections.