svéd-angol fordítás erre a szóra: nej

SV

"nej" angol fordítás

volume_up
nej {seml.}
EN
EN

SV nej
volume_up
{semlegesnem}

nej (és: nej-röst)
volume_up
no {fn}
Sätta frågetecken för - definitivt nej!
Improving, yes; supplementing, yes; putting a question mark over, emphatically no.
Återigen säger parlamentet kategoriskt NEJ till användningen av GMO.
Once again, the European Parliament is saying a categorical NO to the use of GMOs.
Då kanske rådet ska sluta gråta krokodiltårar över Irlands ”nej”.
Perhaps, then, the Council should stop weeping crocodile tears over the Irish 'no'.

Szinonimák (svédül) a(z) nej szóra:

nej

Példamondatok a(z) "nej" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDe har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
Swedish   – Europaparlamentet måste säga ett tydligt ”nej” till vapenexport till Kina.
   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.
SwedishNej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.
No, equality means that we all participate in both working life and family life.
SwedishBetyder dessa två ”nej” att vi måste vända ryggen åt den tekniska utvecklingen?
Do those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
SwedishDet är frågestund och ett ”ja” eller ”nej” hade varit enklare, men strunt samma.
It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
Swedish. - Vi har valt att rösta nej i slutomröstningen om detta betänkande.
in writing. - (SV) We have chosen to vote 'no' in the final vote on this report.
SwedishKampanjen ”Säg NEJ till våld mot kvinnor” (skriftlig förklaring): se protokollet
The 'Say NO to Violence against Women' campaign (written declaration): see Minutes
SwedishOm Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
If you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
SwedishHans nej markerar Europas frigörelse från Pentagons imperialistiska frestelse.
His 'no' marks Europe's emancipation from the Pentagon's imperialist tendencies.
SwedishDärför har ledamöterna från Greklands kommunistparti röstat nej till betänkandet.
That is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
SwedishNej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.
No, I can understand that, but one might at least support one' s own proposals.
SwedishDet jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?
I would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?
SwedishEn folkomröstning hölls i fyra medlemsstater, med resultatet två ja och två nej.
A referendum was held in four Member States, which produced two yes's and two no's.
SwedishSvaret från UK Independence Party på detta betänkande är ”tack, men nej tack”.
The UK Independence Party’s response to this report is ‘thanks, but no thanks’.
SwedishEftersom svaret på den frågan tydligen är nej, kan det bara finnas en slutsats.
Since the answer to that question is clearly no, there can only be one conclusion.
SwedishVi säger ja till debatt, ja till samarbete, men nej till kommittéförfarandet.
It is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
SwedishNej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.
No, I can understand that, but one might at least support one's own proposals.
SwedishJag tycker det är på tiden att parlamentet säger nej till sådana förhållanden.
I think it high time that Parliament knew how to say no to this state of affairs.
SwedishSymboliken i en konstitution var ett viktigt skäl till att nederländarna sa nej.
The symbolism of a constitution was a major factor in the Dutch saying 'no'.
SwedishVi säger ett rungande nej till det. Därför vill vi inte ha den här bestämmelsen.
We say a resounding 'no' to that; that is why we do not want this provision.