svéd-angol fordítás erre a szóra: negativ

SV

"negativ" angol fordítás

SV negativ
volume_up
{semlegesnem}

1. fényképezés

negativ
Jag vill gärna kommentera förändringen av betänkandets karaktär från negativ till positiv.
I would like to comment on the change in the character of the report from negative to positive.
Jag vill fråga kommissionsledamoten: Vilken negativ reaktion kommer från Bryssel?
I should like to ask the Commissioner: what is the negative response from Brussels?
Positiv diskriminering bör fördömas lika kraftfullt som negativ.
Positive discrimination is as worthy of condemnation as negative discrimination.

Szinonimák (svédül) a(z) negativ szóra:

negativ
Swedish

Példamondatok a(z) "negativ" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta är en mycket negativ och oacceptabel situation som vi måste vidta åtgärder mot.
This is an extremely poor and intolerable situation we need to take action against.
SwedishOm allt går bra kommer dock vad som var en negativ faktor snart att få motsatt verkan.
This was made a factor in Turkey's own EU candidacy – some might think wrongly so.
SwedishDe ozonförstörande ämnena har en negativ påverkan under mycket lång tid.
Ozone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.
SwedishHela gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster ställer sig negativ.
The Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left disagrees in its entirety.
SwedishLuftföroreningarna har en negativ inverkan på miljö och ekosystem.
The next item is the Commission statement on thematic strategies on air pollution.
SwedishJag är också mycket negativ till kommissionens inställning till parlamentet i detta avseende.
I am also very unhappy with the Commission's attitude to Parliament in this regard.
SwedishJag förstår inte riktigt varför ni är så negativ till indexeringssystem.
I do not really understand why you are so set against indexing systems.
SwedishJag vet att kommissionen är negativ till detta, men möjligheten finns.
I know that the Commission is set against this, but the potential exists.
SwedishHela gruppen Europeiska enade vänstern / Nordisk grön vänster ställer sig negativ.
The Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left disagrees in its entirety.
SwedishDetta kastar en negativ skugga över vissa medlemsstater och deras inrikes kontrollmekanismer.
This reflects negatively on some Member States and their internal control mechanisms.
SwedishBristen på ekonomiskt oberoende har också en negativ inverkan på människors känsla av värdighet.
Lack of economic independence also interferes with people's sense of dignity.
SwedishDetta är ingen kommentar som är negativ till kärnenergi, utan en kommentar för rättvisa.
That is not an anti-nuclear remark, that is a pro-fair play remark.
SwedishDopningen ger utan tvivel samhället en negativ bild av de värderingar som borde styra idrotten.
Too many athletes and coaches either do not understand this or knowingly take the risk.
SwedishDetta får en direkt negativ inverkan på ekonomin och den sociala situationen i dessa länder.
This directly results in a deteriorating economic and social situation in these countries.
SwedishJust denna brist kan vara negativ för åtgärdens effektivitet.
Precisely this defect can prove detrimental to the effectiveness of the Regulation.
SwedishDen ständigt stigande ungdomsarbetslösheten är en ytterst negativ företeelse.
An exceptionally detrimental phenomenon is the continually rising number of unemployed young people.
SwedishDen är negativ när det gäller de långsamma administrativa förfarandena.
Unfortunately, the verdict still has to be extremely unfavourable.
SwedishFör det tredje vill jag trots detta peka på en negativ punkt.
Thirdly, I would nonetheless like to raise a point that does not please me.
SwedishFör det andra, en viktig punkt, det är fråga om stor negativ användning i Phareprogrammet.
Secondly, and this is an important point, there is major under-spending in the PHARE programme.
SwedishArbetsbördan har en negativ effekt på kvinnors hälsa, familj, lagstadgad arbetstid och utbildning.
The workload has a bad effect on women's health, family, legal working time or training.