svéd-angol fordítás erre a szóra: nedgång

SV

"nedgång" angol fordítás

EN
volume_up
nedgång {hímn. és nőn.}

SV nedgång
volume_up
{főnév}

nedgång (és: nedgång, fall, sluttning, minskning)
Jordbrukssektorn präglas av nedgång, i synnerhet i de nya medlemsstaterna.
The agricultural sector is in decline, particularly in the new Member States.
Om vi inte klarar dessa utmaningar så är alternativet en ekonomisk och social nedgång.
If these challenges are not met, the alternative is economic and social decline.
Angående: Dramatisk nedgång i de grekiska bomullsodlarnas inkomster
Subject: Dramatic decline in the income of cotton producers in Greece

Szinonimák (svédül) a(z) nedgång szóra:

nedgång

Példamondatok a(z) "nedgång" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishHerr ordförande, om jag inte har fel går den globala ekonomin mot en nedgång.
Mr President, if I am not mistaken, the world economy is heading for recession.
SwedishVi har en massiv nedgång när det gäller turismen, just från USA och Kanada.
We are seeing a massive slump in tourism, specifically from the USA and Canada.
SwedishDet visar också att Europas nedgång varken är verklig eller oundviklig.
The new Member States are showing dynamism and an exemplary European momentum.
SwedishDe som anser att detta inte är någon politik för en ekonomisk nedgång har fel.
Those who think that this is not the policy for an economic downturn are making a mistake.
SwedishTänk bara på dem den 11 september som skapade en sådan plötslig nedgång i turistverksamheten.
Think of those of 11 September, which brought tourist development to a sudden halt.
SwedishTänk bara på dem den 11 september som skapade en sådan plötslig nedgång i turistverksamheten.
Think of those of 11 September, which brought tourist development to a sudden halt.
SwedishSon ni vet så genomgår världen just nu en global ekonomisk nedgång.
As you know, the world is currently experiencing a global economic downturn.
SwedishJag måste säga att underskottet är på nedgång, för förra året låg det på 43,7 miljoner euro.
I have to say that the shortage is dropping, because last year, it was EUR 43.7 million.
SwedishAtt straffbelägga de nationella arbetsgivarna i en tid av allt djupare ekonomisk nedgång är absurt.
To criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
SwedishNär det blir en nedgång, är det aldrig vårt fel utan andras.
Each time there is a setback, it is not our fault, it is the fault of others.
SwedishI dessa tider av ekonomisk nedgång kan det stimulera återhämtning, tillväxt och sysselsättning.
At this time of recession this can stimulate recovery, growth and jobs.
SwedishSvårigheterna inom sektorn beror delvis på de senaste årens allmänna ekonomiska nedgång.
The sector's difficulties stem partly from the general economic downturn over the past few years.
SwedishDetta kommer inte att vara lätt i en tid av regional kris och internationell ekonomisk nedgång.
At a time of regional crisis and an international economic downturn, this will not be easy.
SwedishFörra året inträffade en kraftig nedgång i mejerisektorn.
in writing. - (FI) Mr President, last year the situation in the dairy sector declined dramatically.
SwedishUtvecklingsländerna är definitivt bland dem som lider mest av denna ekonomiska nedgång.
Indeed, the developing countries are among those which are suffering most from this economic recession.
SwedishOch här hemma i USA var det ekonomisk utarmning, nedgång.
And back here in the United States, we saw economic despair, deprivation.
SwedishDet står klart att resurserna har minskats, att det har skett en nedgång.
It is clear that there is a reduction in stocks going on.
SwedishSchweiz skall dessutom beviljas en skyddsklausul i händelse av en nedgång i järnvägens godstransporter.
Moreover, in case train use declined, Switzerland was to be granted a protective clause.
SwedishKommer den nya kommissionen att sänka lönerna med tanke på den senaste tidens ekonomiska nedgång?
This aim has been partially achieved by recent reforms in the system of paying expenses to MEPs.
SwedishEuropa står inför en mycket allvarlig ekonomisk nedgång.
Europe is also in the middle of a very serious downturn in the economy.