svéd-angol fordítás erre a szóra: nedåt

SV

"nedåt" angol fordítás

EN
EN

SV nedåt
volume_up
{melléknév}

nedåt (és: avgående, dyster, borta, nere)
Det gör du med hjälp av ikonerna Nivå uppåt, Nivå nedåt, Uppåt och Nedåt på textobjektlisten.
For this purpose, the Text Object Bar contains the icons Promote, Demote, Move Up and Move Down.
Det aktuella stycket (eller alla markerade stycken) flyttas ett stycke nedåt.
The current paragraph (or any selected paragraph) will be moved one paragraph down.
Flytta aktuellt stycke eller markerade stycken ett stycke nedåt.
Move the active paragraph or selected paragraphs down one paragraph.

Példamondatok a(z) "nedåt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDen här ramen kan växa nedåt för att all text skall få plats om texten är lång.
If your text is long, you can extend the frame in order to incorporate the whole text.
SwedishI det här rotationsfältet anger du om förflyttningen ska göras uppåt eller nedåt.
Enter the vertical shift distance of the object in this spin box.
SwedishMan kan helt enkelt inte förlita sig på att tillväxten i ekonomin ska sprida sig nedåt.
Mr De Rossa mentioned the difficulties about education and employment.
SwedishKlicka på den här ikonen om du vill flytta den markerade posten nedåt i Navigator-rutan.
With this icon you can move the entry selected in the list box of the Navigator downward.
SwedishEnhällighet, dvs. rätt att inlägga veto, finner man uppåt och nedåt i beslutsprocessen.
Unanimity, i. e. the right of veto is going to control all decisions.
SwedishDu kan också använda ikonerna Kapitel uppåt och Kapitel nedåt.
You can also do this by clicking on the Promote Chapter and Demote chapter icons.
SwedishEnhällighet, dvs. rätt att inlägga veto, finner man uppåt och nedåt i beslutsprocessen.
Unanimity, i.e. the right of veto is going to control all decisions.
SwedishEn sträng kan kopieras direkt, och man kan se de här sakerna som slungas nedåt där.
One strand can be copied directly, and you can see these things spooling off to the bottom there.
SwedishÅr 2007 nådde den japanska befolkningsutvecklingen sin kulmen och vände nedåt.
In 2007, the Japanese population peaked and entered decline.
SwedishEuropa skall inte harmonisera nedåt utan övervaka produkternas kvalitet och konsumenternas hälsa.
In the light of these principles, we are unable to endorse the aims of this directive.
SwedishKonjunkturförstärkande effekter måste förhindras både när trenden går uppåt och när den går nedåt.
Pro-cyclicality has to be averted both during an upswing and a downswing.
SwedishMed negativa tal flyttar du objektet uppåt, med positiva nedåt.
A negative value shifts the object upward and a positive value downward.
SwedishMed detta alternativ flyttas innehållet i cellerna i det markerade området nedåt när nya celler infogas.
Use this option to move the contents of the selected range downward when cells are inserted.
SwedishVarje gång du klickar på kommandoknappen flyttas det markerade menyalternativet ett steg nedåt.
The entries can only be shifted one position at a time.
SwedishFörst när Europeiska unionen får trenden för utsläpp av växthuseffektsframkallande gaser att vända nedåt så blir vi trovärdiga.
Only if the European Union manages to reduce greenhouse gases can we be credible.
SwedishOm vi konsoliderar ordentligt i goda tider kan vi vara mer avslappnade när konjunkturcykeln vänder nedåt.
If we consolidate firmly in good times then we can be more relaxed when the economic cycle takes a downturn.
SwedishEuropa skall inte harmonisera nedåt utan övervaka produkternas kvalitet och konsumenternas hälsa.
Europe must not adopt the lowest possible standards. It must ensure the quality of food products and consumer health.
SwedishKonsumenter och de som hantverksmässigt tillverkar choklad skulle få en lägre kvalitet och en anpassning nedåt.
ACP cocoa-producing countries would experience a considerable reduction in their market and their income.
SwedishNedåt i kedjan har vi distributionsproblemet.
Downstream there is the problem of distribution.
SwedishVi bör gå vidare med delegering nedåt av ansvar och makt, och även med att klargöra det personliga ansvaret.
The downward devolution of responsibility and power should continue, as should the clarification of personal accountability.