SV

{határozószó}

volume_up
Kriminella som inte var kapabla att oss förut kan oss.
Now, criminals who weren't capable of reaching us before can reach us.
Det var mycket beklagligt att vi inte lyckades en slutsats om budgetplanen.
I shall now turn to the other main subject of last week’ s summit.
Redan nu finns det färdiga förslag, och man borde snarast försöka att en överenskommelse.
Several proposals are now on the table and we should reach agreement on them quickly.

Példamondatok a(z) "nå" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta har visat sig vara ovärderligt under processen för att överenskommelsen.
This has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
SwedishDet är ännu ett skäl till att vi borde försöka sätta upp mål som är enkla att nå.
This is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
SwedishVårt mål är fortfarande att en acceptabel grad av harmonisering på EU-nivå.
Our objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
SwedishDetta är ett ambitiöst mål och åtgärderna för att det måste inledas snarast.
It is an ambitious goal, and efforts to attain it must be started immediately.
SwedishFör övrigt behöver lagen från 1996 ändras för att upp till europeiska krav.
Moreover, the 1996 law needs to be amended to conform to European requirements.
SwedishVi tror att alla parter har ett stort intresse av att en snabb överenskommelse.
We think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
SwedishDetta är viktigt för att man skall kunna vara säker på att krisernas offer.
This is important for the purpose of securing access to the victims of crises.
SwedishInför dessa utmaningar kan vi endast lyckas och resultat om vi står enade.
In the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
SwedishVi pratade tidigare om handelspolitik som ett instrument för att andra mål.
We talked previously about trade policy as an instrument for achieving other goals.
SwedishAlassane Ouattara måste arbeta outtröttligt för att hans folk ska försoning.
Alassane Ouattara must work tirelessly for the reconciliation of his people.
SwedishÅ andra sidan måste vi också framgång i den internationella konkurrensen.
On the other hand, however, we must also succeed in international competition.
SwedishDet är förvisso önskvärt att dessa nivåer, men det är inte realistiskt.
It would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
SwedishVi anser att harmonisering är det rätta sättet för att en höjd säkerhet.
We believe that that safety can be achieved, precisely by means of harmonisation.
SwedishBara så kan vi en lösning, för jag tror att detta är den viktigaste punkten.
This is the only way to a solution, because I think this is the most important point.
SwedishDet är mycket bättre att ha en mindre omfattning och kunna en överenskommelse.
It is much better to have a smaller scope and be able to have an agreement.
SwedishDen föreslagna strykningen av bilaga II skulle hindra oss från att vårt syfte.
The proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
SwedishFör det andra har stödåtgärder vidtagits som snart kommer att producenterna.
Secondly, there are support measures that will be reaching producers soon.
SwedishDärför är det mycket svårare att resultat, men vi måste ändå göra det.
It is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
SwedishVi får naturligtvis inte glömma att det finns en möjlighet att ett allmänt avtal.
Of course, we should not forget the possibility of reaching that general agreement.
SwedishJu mindre företaget är, desto svårare blir det nämligen för EU att fram till det.
The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.