svéd-angol fordítás erre a szóra: mycket litet

SV

"mycket litet" angol fordítás

EN

SV mycket litet
volume_up
{melléknév}

1. köznyelvi

mycket litet (és: förbjuden, inte någon, knappast någon)
volume_up
no {mn}
Det handlar om att se till att de som har mycket litet ansvar eller i själva verket inget ansvar alls för krisen, dvs. arbetstagarna, kan behålla sina jobb.
It is about ensuring that the people who have very little or, indeed, no responsibility for the crisis, in other words, the workers, can keep their jobs.

Hasonló fordítások a(z) "mycket litet" szóra angolul

mycket melléknév
mycket határozószó
mycket névmás
English
mycket
English
litet melléknév
English
litet határozószó

Példamondatok a(z) "mycket litet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOostlanders betänkande utgör ett litet men mycket viktigt steg i den riktningen.
Mr Oostlander's report is a small but very important step in that direction.
SwedishVi hinner med ett mycket litet antal frågor, och svaren tillåts pågå i evighet.
We reach a very small number of questions, and answers are allowed to go on forever.
SwedishDetta förslag har dock hittills fått mycket litet stöd från WTO-medlemmarna.
However, this proposal has so far found very little support among the WTO members.
SwedishVan den Bos sade att det finns för mycket monokultur och för litet livsmedelssäkerhet.
Mr Van den Bos said there is too much monoculture and too little food security.
SwedishTyvärr innehåller er presentation mycket litet när det gäller en strategisk vision.
Unfortunately, your presentation contains very little in the way of strategic vision.
SwedishJag är frånvarande chef för ett mycket litet företag, dvs. vårt familjeföretag i London.
I am the absentee boss of a very small enterprise, our family business in London.
SwedishDet är synd att vi ibland ägnar oss litet för mycket åt navelskådning.
It is unfortunate that we sometimes tend to contemplate our own navels too much.
SwedishSanningen är att mycket litet, om ens något, har hänt vad denna begäran anbelangar.
The reality is that very little, if anything, has happened in relation to that request.
SwedishSatellitsystem är ett mycket litet men positivt steg, men mycket mera behöver göras.
Satellite systems are a very small but positive step, but a lot more needs to be done.
SwedishAlbert Dess betänkande är ett mycket litet steg, men det är ett steg i rätt riktning.
Mr Dess's report marks a very small step, but it is in the right direction.
SwedishVi ber om litet för mycket i betänkande, genom att be om en förordning.
We are asking a little bit too much in this report by asking for a regulation.
SwedishEnligt det preliminära valresultatet är avståndet mellan de båda kandidaterna mycket litet.
Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.
SwedishRätt till semester, rätt till sömn, det tycker jag är litet för mycket.
The right to holidays, the right to sleep - I think it has all gone rather too far.
SwedishNär det gäller denna fråga har kommissionen haft mycket litet eller inget att säga.
Nor can I accept that the Commission has had very little or nothing to say on this issue!
SwedishDetta kommer att medföra ett mycket litet belopp, men det är verkligen ytterst viktigt.
This mistake must not be repeated in the next round of financial planning.
SwedishVi tror kanske att vi inte har detta problem eller att det är mycket litet.
Perhaps we believe that we do not have this problem, or that it is of little importance.
SwedishDetta kommer att medföra ett mycket litet belopp, men det är verkligen ytterst viktigt.
This will involve a very small sum, but it is really extremely important.
SwedishEventuella försök måste oundvikligen begränsas till ett mycket litet område.
Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.
SwedishVissa avsnitt har stärkts, andra har vi kanske fått kompromissa litet för mycket med.
Parts of it have been strengthened, but other parts may well contain too many compromises.
SwedishMycket litet har förändrats sedan jag utarbetade mitt betänkande om kontroll för flera år sedan.
Very little has changed since I drew up my report on controls several years ago.