SV

mycket {melléknév}

volume_up
Dagens världsekonomiska ordning kräver mycket mer, mycket snabbare och mycket billigare.
Today’s world economic order demands a lot more, a lot faster and a lot cheaper.
Det kostar förstås mycket pengar och ställer till med mycket besvär för bilägarna.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Det säger mycket om landet och det säger också mycket om euron och euroområdet.
It says a lot about the country and it says a lot about the euro and the eurozone as well.
Europeiska unionen har gjort avsevärda framsteg, men mycket arbete återstår.
The European Union has made considerable progress, but much remains to be done.
Det är en mycket viktig framgång, som man inte kan värdera högt nog.
This represents a considerable success and one which should not be underestimated.
Vår bedömning är att det finns mycket att göra när det gäller förvaltningen.
We consider that considerable efforts need to be made with regard to management.
Mycket har åstadkommits, mycket kan firas, men det finns mycket mer att göra.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Det är sant att mycket har gjorts, men fakta pekar på att mycket återstår.
Much has been done, it is true, but the facts show that much remains to be done.
Vi bör erkänna att mycket visserligen har gjorts, men att mycket återstår att göra.
We should acknowledge that whereas much has been done, much besides remains to be done.
Äldre arbetstagare är mycket motiverade, kan arbeta under press och har gott om sakkunskaper.
They are highly motivated, able to work under pressure and have know-how aplenty.
mycket (és: många)
volume_up
bazillion {mn} [Am.] [szl]

Szinonimák (svédül) a(z) mycket szóra:

mycket

Példamondatok a(z) "mycket" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishFör ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
For the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
SwedishDet var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
It was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
SwedishJag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
I will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
SwedishDetta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
It will be of great benefit to the mobility of employees, and that is important.
SwedishAlltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.
Since I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
SwedishHerr Lund, det rör sig om ett mycket mycket komplicerat förfarande.
Mr President, Mr Lund, what we have here is an extremely complicated procedure.
SwedishJag måste meddela er, fru kommissionär, att man är mycket besviken i Frankrike.
I have to tell you, Commissioner, that there is great disillusionment in France.
SwedishDet är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.
That is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.
SwedishSärkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
Compliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
SwedishEnligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
SwedishÄven utan omröstningen om Fiori-betänkandet tror jag att det är mycket befogat.
Even without the vote on the report by Mr Fiori, I think that this is necessary.
SwedishVi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
We German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
SwedishVi har inte mycket tid på oss att kräva reformer av Kroatien före anslutningen.
We have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
SwedishVolontärarbetare gör mycket, både på lokal och på regional nivå.
(NL) Mr President, volunteers do a great deal, at both local and regional level.
SwedishDetta handlar inte om subsidiaritet, som vi är mycket noga med att respektera.
This is not a matter of subsidiarity, which we are extremely careful to respect.
SwedishJag anser att ert sätt att leda debatten i detta fall har varit mycket olyckligt.
I believe that your manner of presiding in this case has been rather unfortunate.
SwedishFör det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
Firstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
SwedishJag har haft ett problem med rättvisan, en civilprocess som blev mycket utdragen.
I have had a problem with the courts, a civil case which has dragged on and on.
SwedishProinsias De Rossa har sagt mycket i denna fråga som jag helhjärtat instämmer i.
Mr De Rossa has said a great deal on this issue with which I agree wholeheartedly.