svéd-angol fordítás erre a szóra: morot

SV

"morot" angol fordítás

volume_up
morot {hímn. és nőn.}
volume_up
morot [példa]

SV morot
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

Där strävar man efter att med hjälp av piska och morot, via olika skattesatser, främja användning av bränslen med bättre kvalitet och göra användning av sämre bränslekvaliteter dyrare.
It contains a system of tax incentives and penalties, the stick and carrot method, to promote the use of better-quality fuels and make the use of poorer quality fuels more expensive.

2. gasztronómia

morot
Vi kan använda en morot och piska-politik men moroten måste överväga.
We can use a carrot and stick policy, but there must be more carrot.
Blåkortet är en så kallad ”morot” i kampen mot den olagliga invandringen.
The Blue Card is a so-called 'carrot' in the struggle against illegal immigration.
Med andra ord räcker det inte med morot och piska för att vägleda medlemsstaterna.
In other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.

Példamondatok a(z) "morot" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSå vad kan EU göra åt saken, både med hjälp av morot och piska?
So what can the EU do about it, in terms of both carrots and sticks?
SwedishTrots otaliga försök att påverka regimen, med piska och morot, så har vi misslyckats – totalt.
It is of course shameful that we in Europe have a Communist dictatorship as our closest neighbour.
SwedishJag skulle förorda att det är troligare att en långtidslösning nås med hjälp av morot och inte käpp.
I would recommend that any long-term solution is more likely to follow from carrots and not sticks.
SwedishTyvärr är det kanske så att amnesti som morot är det enda sättet att garantera en bestående fred.
It is also a tricky issue as we have seen in countries such as Algeria, or, in the past, South Africa.
SwedishMåtte dessa siffror och kommissionens resonemang vara både väckarklocka och morot när arbetet med de ekonomiska riktlinjerna slutförs!
Let these figures and the Commission's reasoning represent both alarm bells and carrots when the work on the economic guidelines is completed.
SwedishI många européers ögon ägnar EU sin tid åt att diskutera bananer, formen på en morot och markstrålningsvärden, men inte åt de frågor som handlar om EU-medborgarnas vardag.
If you continue speaking in Catalan, the Members of this House will not be able to understand what you are saying.
SwedishDe kan inte acceptera en procedurmässig morot som skulle kunna leda till att vi antar en dålig text som i alltför hög grad är öppen för riskabla tolkningar.
They cannot accept this procedural sweetener, which could ultimately lead to the adoption of a bad text that is excessively open to risky interpretations.
SwedishVad vi behöver är en metod med piska och morot, som Corien Wortmann-Kool hänvisade till, där inte bara medlemsstaterna, utan även kommissionen, sitter i förarstolen.
What we need is a method with sticks and carrots, as Mrs Wortmann-Kool put it, with not only the Member States, but also the Commission, in the driver's seat.
SwedishSjälvklart kan beviljande av Europeiska unionens stöd till minåtgärder fungera som en viktig morot för att få potentiella mottagarländer att ansluta sig till konventionen.
Clearly, the granting of European Union mine-action support can work as an important lever to get potential beneficiary countries to sign up to the Convention.
SwedishVi hoppas alla att situationen i Irak kan få en fredlig lösning, och detta är definitivt inte ett läge där västvärlden behöver använda både morot och piska.
We all hope that the situation in Iran can be resolved peacefully, and this is certainly one of those cases where the West needs both to speak softly and to carry a big stick.