svéd-angol fordítás erre a szóra: minus

SV

"minus" angol fordítás

EN
EN
EN
EN

"minus" svéd fordítás

SV
SV

SV minus
volume_up
{melléknév}

minus (és: avgående, dyster, nedåt, borta)
But what about social dialogue and employment - down 4.7 %.
But what about social dialogue and employment - down 4.7%.

Szinonimák (svédül) a(z) minus szóra:

minus
Swedish

Szinonimák (angolul) a(z) minus szóra:

minus

Példamondatok a(z) "minus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDen politiska målsättningen ligger för närvarande på minus 2,5 procent.
The political objective for us at the present time is a 2.5 % reduction.
SwedishDen politiska målsättningen ligger för närvarande på minus 2,5 procent.
The political objective for us at the present time is a 2.5% reduction.
SwedishDet finns förvisso en del minus i protokollet och beslutet.
There are, of course, a number of shortcomings in the Protocol and the decision.
SwedishSåledes föreslår jag att köldgränsen skall sänkas till minus fyrtio grader.
I have thus proposed that the frost rating be lowered to -40ºC.
SwedishVi bör ägna oss åt att definiera Köpenhamnskriterierna ” A minus ”.
Mr President, Commissioner, I really admire your physical capacity.
SwedishDärför täcks detta minus med plasma från USA, för vilken givarna har erhållit kostnadsersättning!
The shortfall is made up from plasma from the US, for which the donors have received payment.
SwedishSektorn vill dessutom snabbt ändra målsättningarna till minus 30 procent.
It will also rapidly reach the 30 % reduction target.
Swedish. - Jag röstade minus i slutomröstningen rörande stadgan för SPE-bolag.
in writing. - (SV) I voted against in the final vote with regard to the Statute for a European private company (SPE).
SwedishDet betyder att vi i ansatsen faktiskt bör behålla minus 5.
This means that we should actually stick to -5 here.
SwedishErfarenhet kan inte vara ett minus, erfarenhet är ett plus.
Experience is a bonus; it cannot be a defect.
SwedishJag vill framför allt betona att det är första gången som jordbruksuppgifterna inte står på minus.
I should like to emphasise in particular that this is the first time that agricultural spending is no longer in the red.
SwedishKapitel 4 är bra, minus 10 db: formidabelt.
Chapter 4 is sound, except for 10 db, which is excellent.
SwedishDet finns ingen motsvarighet till al-Qaida - minus terrorismen - för demokrati i samhällen med muslimsk majoritet.
There is no equivalent of the Al-Qaeda, without the terrorism, for democracy across Muslim-majority societies.
SwedishMinisterrådet har inför Kyotomötet om klimatfrågan beslutat om en position på minus 15 % till år 2010.
Prior to the Kyoto meeting on the climate, the Council of Ministers agreed a position of a 15 % reduction by the year 2010.
SwedishI januari låg kommissionens prognos på minus 2 procent. I dag är Europeiska centralbankens prognos minus 3 procent.
According to the Commission in January, the prognosis is -2%; now the European Central Bank tells us it is -3%.
SwedishVi kan kalla detta att ”stå på minus”.
SwedishMan utgår alltid från Berlin, Berlin, Berlin, men när vi har lyssnat till ministern, då visar det sig att det är Berlin minus.
The guiding principle has always been Berlin, Berlin, Berlin, but listening to the Minister, it appears that Berlin is out of the frame.
Swedishgreenträff på par minus 2
SwedishOm du returnerar hela beställningen återbetalas hela beloppet du erlagt, minus eventuella hanterings- eller fraktkostnader som anges i säljarens policyer.
Your bonus is then returned to your account for use on your next eligible purchase with a participating seller, as long as the promotion hasn't expired.
SwedishMinus 15 miljoner euro till Tacis, minus 25 miljoner till Meda, minus 16 miljoner till Cards och minus 9 miljoner till Latinamerika.
The Council’ s draft Budget represents a tentative attempt at making economies in order to fund expenditure on Iraq, rather than on a truly ongoing vision of Europe’ s external action.