svéd-angol fordítás erre a szóra: mest

SV

"mest" angol fordítás

EN

"me" svéd fordítás

SV

SV mest
volume_up
{határozószó}

(Applåder) Som ordspråket säger angående klimatet, de som vet mest är mest oroade.
(Applause) The saying is that with climate, those who know the most are the most worried.
Vi vet redan att de mest utsatta grupperna förmodligen kommer att drabbas mest.
We already know that the most vulnerable groups will probably suffer the most.
De hör till de mest besvikna och är de som mest berörs av bristen på resultat.
These are among the countries most disappointed and most affected by the lack of results.
mest (és: helst, bäst)
volume_up
best {hsz}
Den mest välgrundade kritiken gällde förmodligen reglernas strikthet.
Perhaps the best-founded criticism referred to the rigidity of the rules.
Begreppet krigstillstånd är väl det som mest träffande beskriver situationen.
The concept of a state of war best describes the situation.
. - (IT) Bruttonationalprodukten är det mest välkända måttet i världen.
Gross domestic product is the best known measure worldwide.
mest (és: mestadels, vanligtvis.)
volume_up
mostly {hsz} (mainly, nearly all the time)
Debatten inriktades mest på de mänskliga rättigheterna, och det förvånar oss inte.
The debate concentrated mostly on human rights and that is not surprising for us.
Sunny var i den åldern där man mest kommunicerar genom obegripligt ylande.
Sunny was at an age when one mostly speaks in a series of unintelligible shrieks.
Och mest av allt ville jag bli den femte medlemmen i Depeche Mode eller Duran Duran.
And mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.

Példamondatok a(z) "mest" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSkapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
Mr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
SwedishEn målsättning, som helt enkelt hör till ett lands mest primära omsorgsplikter.
That objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
SwedishDet baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
SwedishErfarenheten visar att de första fyra eller fem åren ofta är de mest kritiska.
Experience has shown that the first four or five years are often the trickiest.
SwedishFinansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
SwedishDe svagaste i Zimbabwe är de som lider mest, men det har vi vetat i flera år.
The weakest in Zimbabwe are the first to suffer, but we have known that for years.
SwedishI stället servade han högljutt sin mest omtyckta målgrupp, nämligen pressen.
Instead, he trumpeted his intentions through his favourite mouthpiece, the media.
Swedish34 nunnor hade blivit rörda av Djävulen och gjorde de mest otänkbara sakerna.
Thirty-four nuns had been touched by the devil... committing unspeakable acts.
SwedishLåt mig ta en gågata i den mest fashionabla delen av en stad, som ett exempel.
Let me give, as an example, a pedestrian area in the smartest part of a city.
SwedishKathy Sinnott sa att även den mest välordnade församling ibland behöver storstädas.
Mrs Sinnott said that even the tidiest house sometimes needed to be spring cleaned.
SwedishJag är ledsen att jag sabbade firman, men mest ledsen att jag lämnade dig.
I'm sorry I blew our cookie company but I'm even more sorry I blew our marriage.
SwedishInte ambitioner, utan den mest sällsynta av de mänskliga dygderna - sunt förnuft.
Not for ambition, but, for that rarest of all human virtues - common sense.
SwedishUnder det senaste årtiondet påminde EKSG: s verksamhet mest om bankverksamhet.
Over the last decade, the way the ECSC has acted is reminiscent of banking.
SwedishFast om vi tar oss en titt på honom är kanske inte ordet spets det mest lämpliga.
Looking at him, though, perhaps he is not quite as pointed as a spearhead.
SwedishMongoliet utvecklar sig till den mest demokratiska pärlan i Centralasien.
Mr President, Mongolia is developing into the democratic pearl of Central Asia.
SwedishÅtar sig kommissionen att vidta åtgärder till förmån för de mest utsatta regionerna?
Is the Commission committed to taking action in support of seriously affected areas?
SwedishOrdförande De Giovanni pekade tydligt på de mest allmänna orsakerna till vår oro.
President De Giovanni gave a good account of the more general reasons for our concerns.
SwedishNu talar jag inte om de mest avancerade europeiska modellerna, som säljs där.
I am not talking here about the top-of-the-range European models that are sold there.
SwedishNåväl, åsnan har ett flertal egenskaper - av vilka den mest välkända är envisheten.
Well, the donkey has various traits - one of which we know is stubbornness.
SwedishUnder det senaste årtiondet påminde EKSG:s verksamhet mest om bankverksamhet.
Over the last decade, the way the ECSC has acted is reminiscent of banking.