svéd-angol fordítás erre a szóra: mellanslag

SV

"mellanslag" angol fordítás

SV mellanslag
volume_up
{semlegesnem}

1. nyomda

mellanslag (és: reglett)

2. egyéb

mellanslag

Példamondatok a(z) "mellanslag" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMata in " fortsätter på sida " (med ett mellanslag) och klicka sedan på Infoga.
Enter " Continue on page " (note the space at the end!) and click Insert.
SwedishMellanslag resulterar i att webbadresserna "bryts" och att spårningen inte utförs.
Spaces will cause your URLs to "break," and the tracking won't work.
SwedishHär hittar du det totala antalet tecken i dokumentet inklusive alla mellanslag.
Here you will find the total number of characters in the document, including all blank spaces.
SwedishObservera att det inte ska vara något mellanslag mellan operatorn site: och ditt domännamn.
Note that you shouldn't include a space between the site: operator and your domain name.
SwedishGör ett mellanslag efter fältkommandot och infoga sedan förnamnet som fält för kopplad utskrift.
Enter an space after the field and then the first name as form letter field.
SwedishDu kan använda en valfri kombination av sökord, åtskiljda med mellanslag.
You can enter any combination of search terms, separated by spaces.
SwedishErsätt då blankstegen i raden med skyddade blanksteg genom att trycka på Kommando Ctrl och mellanslag.
Replace the spaces in the line with non-breaking spaces, using Command Ctrl +Space.
SwedishAnvänd inte ett mellanslag mellan operatorn och webbadressen.)
(Note: Don't use a space between the operator and the URL.)
SwedishOm du markerar de här rutorna tas mellanslag och tabbar i början och slutet av stycken bort automatiskt.
Check this field to automatically remove spaces and tabs at the beginnings and ends of paragraphs.
SwedishOm du markerar de här rutorna tas mellanslag och tabbar mellan början och slutet på rader bort automatiskt.
Check this field to automatically remove spaces and tabs between the beginnings and ends of lines.
SwedishSkriv " text i " med ett mellanslag efter.
Type the words " Text in ", not forgetting the space after the words.
SwedishEftersom det är svårt att se den första och sista bokstaven matar du in två mellanslag före och efter texten.
Since the first and last letters are not very easy to see, insert two blank spaces before and after the text.
SwedishVar noga med att inte använda mellanslag i webbadresserna.
Be careful to avoid spaces in your URLs.
SwedishOmrådesnamn får inte innehålla mellanslag.
Range names should not contain any spaces.
SwedishOm du även vill använda icke-alfanumeriska tecken, inklusive mellanslag, måste du skriva namnet med enkla citationstecken (').
If you want to use non-alphanumeric characters (including spaces), enclose the names in single quotation marks (').
SwedishDin text korrigerades av AutoKorrigering: flera mellanslag efter varandra har sammanfattats till ett enda mellanslag.
AutoCorrect has corrected your text so that the multiple spaces you have entered, have now been reduced to one single space.
SwedishOm du har angett flera ord som är åtskilda med mellanslag, infogas det tecken som finns i fältet Skiljetecken för att koppla ihop orden.
If you have entered several words separated by spaces, the sign in the Separator field will be used to link them.
SwedishInkludera eventuella punkter (.) som du angav när du skapade Google Mail-adressen, men använd inga mellanslag eller "@"-tecken.
Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address set-up process, but do not use any spaces or '@' signs.
SwedishDet får innehålla mellanslag.
SwedishInkludera eventuella punkter (.) som du angav när du skapade Google Mail-adressen, men använd inga mellanslag eller "@"-tecken.
Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address creation process, but do not use any spaces or '@' signs.