svéd-angol fordítás erre a szóra: medhjälpare

SV

"medhjälpare" angol fordítás

volume_up
medhjälpare {hímn. és nőn.}
volume_up
medhjälp {hímn. és nőn.}
SV

medhjälpare {hím és nőnemű}

volume_up
1. általános
medhjälpare
Jag skickade min medhjälpare Erb, till din tvättomat.
I sent my aide, Erb, over to your laundromat.
Jag vill ta upp en ordningsfråga, något som kommer att vara bekant för era medhjälpare, om tilläggsfrågor efter en debatt.
   Mr President, I rise on a point of order, the number of which will be familiar to your aides, about supplementary questions following a debate.
Till slut är vi bara medhjälpare åt rådet för att utföra saker och ting.
We will end up being nothing more than the Council's assistants in the implementation process.
Jag hade fyra medhjälpare som jobbade i två hela dagar.
I had four assistants working two full days on that wedding.
Skulle en av era medhjälpare möjligen kunna visa att han eller hon har sett våra viftningar, så att vi vet när vi kan sluta och om vi är med på listan eller inte.
Would perhaps one of your assistants acknowledge our wavings so that we would know we can stop and whether we are on the list or not.
medhjälpare
medhjälpare
medhjälpare
Så då skulle du inte ha några problem...... om jag var en medhjälpare?
So then you would be fine with...... if I was a sidekick.
Var är dina medhjälpare, medhjälpare?
Where are your sidekicks, sidekick?
But why would you choose to be a sidekick?
2. vallás
medhjälpare (és: akolut)

Szinonimák (svédül) a(z) medhjälpare szóra:

medhjälpare

Példamondatok a(z) "medhjälpare" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishAngriparna och deras irakiska medhjälpare måste dömas som krigsförbrytare.
For the invaders and their Iraqi associates to be convicted as war criminals.
Swedish- Kampen mot människosmugglare och deras medhjälpare ska påskyndas.
- The fight against traffickers in human beings and their accomplices to be stepped up;
SwedishTill slut är vi bara medhjälpare åt rådet för att utföra saker och ting.
We will end up being nothing more than the Council's assistants in the implementation process.
SwedishDet finns både gärningsmän och medhjälpare till brottet.
There are those who commit the crime and there are those who aid and abet.
SwedishMen de som i första hand är ansvariga för fusket är de som fuskat och deras medhjälpare.
But the main responsibility lies with the perpetrators of the deception and with those parties who assisted in it.
SwedishJag hade fyra medhjälpare som jobbade i två hela dagar.
I had four assistants working two full days on that wedding.
SwedishAdvokaten är en rättvisans medhjälpare, inte polisens.
Lawyers are officers of the courts, not police officers.
SwedishGudskelov har ni medhjälpare eftersom om ni inte har gjort något har inte heller ministerrådet gjort något!
Fortunately for you, you have accomplices - because if you did nothing, the Council did nothing either!
SwedishAtt vara medhjälpare innebär inte att vara förmyndare.
'Reporting to ' does not mean making decisions for us.
SwedishAtt vara medhjälpare innebär inte att vara förmyndare.
'Reporting to' does not mean making decisions for us.
SwedishBeror på vilket brott jag är medhjälpare till.
Depending on what crime I've just aided and abetted.
SwedishEn unge som dig, umgås med medhjälpare.
Kid of your stature hangir out with a bunch of sidekicks.
SwedishÄven i Europa konfronteras vi med kvinnor som könsstympats, men också med en stor mängd gärningsmän och deras medhjälpare.
We also encounter genitally mutilated women in Europe, as well as many different perpetrators and accomplices.
SwedishInte ett ord om ansvaret hos de stora redarna, som är medhjälpare i de tragiska brotten inom sjöfarten och därmed banar väg för terrorister.
The objective is to increase their excessive profits by abolishing seamen's fundamental rights.
SwedishDe är faktiskt medhjälpare allihop.
SwedishFörutom er - ärade herr talman där framme - är de personer som riktar sina blickar mot oss de som har till uppgift att vara våra medhjälpare.
Apart from you, distinguished President at the front, the people looking at us are supposed to be reporting to us.
SwedishVi andra är bara medhjälpare.
SwedishVi har en plikt att visa väldigt tydligt för våra medborgare att EU:s institutioner inte är medhjälpare till ”mörka krafter”.
We have a duty to demonstrate very clearly to our citizens that the European institutions are not acting as accessories to 'dark forces'.
SwedishMen detta betänkande har åtminstone fördelen, tack vare baronessan och hennes medhjälpare, att man kan lära känna nya kollaboratörer.
But this report will at least have the merit, thanks to the Baroness and her cronies, of letting us find out who the new collaborators are.
SwedishSedan den 5 juni har två journalister, en fransman och en belgare, hållits fängslade i Vientiane i Laos tillsammans med sina medhjälpare.
Since 5 June, two journalists, one French and the other Belgian, have been imprisoned, together with their guides, in Vientiane in Laos.