svéd-angol fordítás erre a szóra: måhända

SV

"måhända" angol fordítás

EN

SV måhända
volume_up
{határozószó}

måhända

Szinonimák (svédül) a(z) måhända szóra:

måhända

Példamondatok a(z) "måhända" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMåhända är detta en hälsosam chock, det har Graefe zu Baringdorf kanske rätt i.
Perhaps it is a healthy shock and Mr Graefe zu Baringdorf is perhaps right.
SwedishSkall det måhända bli en ny front mellan nord och syd, som Ni nu bygger upp?
Is what you are constructing here intended to be a new front between North and South?
SwedishDet bärgningssättet är inte så väldigt dyrt, men måhända för dyrt för Senegal.
This kind of recovery is not terribly costly but may still be too expensive for Senegal.
SwedishOm utomjordingarna någonsin tar över kan de måhända ha samma historiesyn som extremhögern.
If the aliens ever do take over they may have the same view of history as it does.
SwedishDet är små steg som måhända inte skall ha så mycket effekt i det stora Ryssland.
These are small steps which are unlikely to have a great deal of impact on Russia as a whole.
SwedishAmsterdamfördraget går måhända inte lika långt som många hade önskat eller fruktat.
Perhaps the Amsterdam Treaty does not go as far as many would have liked or as many feared.
SwedishMåhända skulle avtal om en begränsning av vapenimporten vara ett första steg i rätt riktning.
Perhaps agreements on the limitation of weapon imports would be a good first step.
SwedishJag skulle vilja tillägga att detta är vad de flesta konsumenter redan anser, måhända med orätt.
I would add that, wrongly perhaps, this is what most consumers already believe.
SwedishDet påstås - måhända helt riktigt - att detta är ett brott mot Europaparlamentets regler.
It is claimed - perhaps justly - that this may be a breach of European Parliament Rules.
SwedishMåhända är det meningsfullt att ändra skadeståndsgränsen på vissa delområden.
It may well be that it is useful to change the ceilings on liability, for some areas at least.
SwedishMåhända är det en lösning som är värd att undersöka, men vi bör även undersöka andra möjligheter.
Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
SwedishAmsterdamfördraget går måhända inte lika långt som många hade önskat eller fruktat.
(SV) Perhaps the Amsterdam Treaty does not go as far as many would have liked or as many feared.
SwedishOrsaken är måhända en bristfällig och dåligt genomblickbar politik.
This may well be down to an inadequate policy which lacks in transparency.
SwedishMåhända ger jag då också uttryck för en viss irritation.
Allow me to explain as follows - it will also speak of a certain amount of exasperation.
SwedishMåhända säger en annan grupp att det föreligger tekniska problem.
Another group may claim that the proposal contains technical problems.
SwedishSkulle ni kunna förklara denna hållning, som måhända döljer en särskilt raffinerad strategi?
Could you explain this attitude, which corresponds perhaps to a particularly subtle strategy?
SwedishMåhända ligger antalet sammanträdesveckor per år inte i något enda land ens i närheten av 45.
I would guess that there is not one country which comes close to 45 weeks of meetings a year.
SwedishDetta är måhända ett ambitiöst mål, men det är inte omöjligt att uppnå.
This may be an ambitious objective, but it is not unachievable.
SwedishTalibanerna betraktar måhända helt enkelt förstörandet av Buddhastatyerna som ett krossande av stenar.
The Taliban may see the destruction of the Buddhas simply as the shattering of stones.
SwedishDetta är en balansering av fördraget, som måhända inte räcker till men som man ska vara medveten om.
This increased balance in the Treaty may not be sufficient, but it deserves to be noted.