svéd-angol fordítás erre a szóra: lutning

SV

"lutning" angol fordítás

volume_up
lutning {hímn. és nőn.}

SV lutning
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

lutning (és: backe, stigning, sluttning, resning)
Om Europa ökar farten har det mer med vägens lutning att göra än med skicket på vår motor.
If Europe is picking up speed it has more to do with the slope of the road than with the state of our engine.
Ridbanan bör ha en lutning på 1-2 procent ut mot kanterna, antingen med brytpunkt längs medellinjen eller beroende på markens lutning i övrigt.
Paddock should have a slope of 1-2 percent to the edges, either with vertex along the midline or depending on the slope in general.
. – Definitionen av bergsområden bygger uteslutande på naturbetingade nackdelar såsom höjd och lutning eller en kombination av dessa båda.
   . The definition of mountain areas is based exclusively on natural handicaps such as altitude and slopes or a combination of the two.
lutning (és: förråd, bank, vall, rad)
lutning (és: nedgång, bad, doppning, dopp)
volume_up
dip {fn}
lutning (és: backe, stigning, sluttning, klass)
volume_up
grade {fn} [Am.]
lutning (és: stigning, sluttning)
De ramper som hittills använts har en lutning på mellan 30- och 40-.
The ramps used to date had between a 30- and 40º incline.
Normalt används substrat med svag lutning mellan atomplan och yta, så kallad off-axis, en teknik som medför problem då defekter uppstår i de lutande atomplanen.
Normally in the past, off-axis substrate (with a slight tilt between atomic plane and surface) has been used, a technique which causes problems when defects arise in the inclined atomic planes.
lutning (és: kratta, skrapa, räfsa, rumlare)
lutning (és: slagsida, lutande, vickande)
Detta kan undvikas genom att använda substrat utan lutning, on-axis.
This can be avoided by using substrate without tilt on-axis
Normalt används substrat med svag lutning mellan atomplan och yta, så kallad off-axis, en teknik som medför problem då defekter uppstår i de lutande atomplanen.
Normally in the past, off-axis substrate (with a slight tilt between atomic plane and surface) has been used, a technique which causes problems when defects arise in the inclined atomic planes.

2. textilek

lutning (és: diagonal)

3. fizika

lutning (és: gradient, lutningsgrad)

Szinonimák (svédül) a(z) lutning szóra:

lutning

Példamondatok a(z) "lutning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOm Europa ökar farten har det mer med vägens lutning att göra än med skicket på vår motor.
Your priorities for the Spring Summit have restated that commitment.
SwedishNär man talar om lastningsrampers lutning vill jag säga att vi i Österrike har fasta ramper som har motsvarande lutning.
As regards the angle of the ramp, I would like to say that in Austria, we have properly aligned fixed ramps.
Swedish. – Definitionen av bergsområden bygger uteslutande på naturbetingade nackdelar såsom höjd och lutning eller en kombination av dessa båda.
   . The definition of mountain areas is based exclusively on natural handicaps such as altitude and slopes or a combination of the two.
SwedishEn ramp med 20- lutning skapar avsevärda problem och borde bland annat vara vikbar för att kunna fällas ihop, vilket naturligtvis blir mycket dyrt.
A ramp at 20º raises considerable problems and should, in particular, be flexible so that it can fold, which is obviously extremely expensive.