svéd-angol fordítás erre a szóra: ledande ställning

SV

"ledande ställning" angol fordítás

volume_up
ledande ställning {hímn. és nőn.} [példa]
EN

SV ledande ställning
volume_up
{hím és nőnemű} [példa]

ledande ställning (és: ledare, bly, kabel, ledning)
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
We have to safeguard Europe's lead in mobile communications.
Det är dags för vår europeiska ekonomi att verkligen inta en ledande ställning.
It is time that our European economy really establishes a lead.

Hasonló fordítások a(z) "ledande ställning" szóra angolul

ledande főnév
English
ledande melléknév
led főnév
ställning főnév

Példamondatok a(z) "ledande ställning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOch jag förstår att vi är överens om önskemålet att fortsätta att stå i en ledande ställning.
And so I understand we are united in the wish to continue to play a leading part.
SwedishSysselsättningen för tekniker och anställda i ledande ställning har ökat.
Full employment in engineering and in technical and managerial occupations has increased.
SwedishEtt av målen i åtgärdsplanen är att öka antalet kvinnor i ledande ställning.
One of the goals of those programmes is to increase the number of women in managerial positions.
SwedishVi bör bevara och stödja EU:s ledande ställning i denna process.
We should maintain and sanction the leading role of Europe in this process.
SwedishPå så sätt kan vi behålla en ledande ställning inom bilindustrin i världen.
This is the way in which we can maintain a leading position in the automobile industry in the world.
SwedishDet finns ett behov av fler kvinnor i ledande ställning i allmänhet och inom politiken i synnerhet.
There is a need for more women in leading positions generally, especially in politics.
SwedishDetta är enda sättet om vi vill ge europeisk industri en ledande ställning i världen.
This is the only way that we will be able to return European industry to a leading position in the world.
SwedishEU har en ledande ställning i världen i dag, mycket tack vare kommissionens ramprogram.
Europe is in a leading position in the world today, partly thanks to the Commission’s framework programme.
SwedishI näringslivet finns det mycket få kvinnor i ledande ställning.
In business, women are largely absent from executive positions.
SwedishEU har en ledande ställning i världen i dag, mycket tack vare kommissionens ramprogram.
Europe is in a leading position in the world today, partly thanks to the Commission’ s framework programme.
SwedishEU har uppnått en internationellt ledande ställning när det gäller bekämpandet av klimatförändringar.
The European Union has acquired a leading position internationally in combating climate change.
SwedishVi måste därför göra allt vi kan för att bevara EU:s ledande ställning inom bilindustrin.
I ask, therefore, that all efforts be made to maintain Europe's world leadership in the automotive industry.
SwedishAngående: Besöksvisum för taiwanesiska medborgare i ledande ställning
Subject: Visitor's visa for leading Taiwanese citizens
SwedishDet hindrar medlemsstater från att ta en ledande ställning i det svåra sökandet efter lösningar.
This will prevent Member States from adopting a vanguard position in the difficult search for solutions.
SwedishIndien är ett land som trots sin relativa fattigdom har uppnått en ledande ställning inom informationsvetenskap.
India is a country that has become a leader in information science, despite being relatively poor.
SwedishMed en kvinnoandel på 30 procent intar vi i Europaparlamentet en ledande ställning bland institutionerna.
The European Parliament employs 30 % women, which is the highest percentage rate of all the institutions.
SwedishAtt behålla denna ledande ställning och omvandla den till konkurrensfördelar är ett viktigt politiskt mål.
Retaining this leadership and transforming it into a competitive advantage is a vital political objective.
SwedishDet finns ett behov av fler kvinnor i ledande ställning i allmänhet och inom politiken i synnerhet.
In the twenty-first century, equality should, on the contrary, be a natural part of everyday life in a democracy.
SwedishEuropeiska unionen riskerar därigenom att förlora sin ledande ställning inom området mobiltelefoni.
As a result, the Union is threatening to lose its leading position in the field of mobile telephone communications.
SwedishEU måste anta en framtidsinriktad och ledande ställning när det gäller internationella ekonomiska och sociala förordningar.
Europe must adopt a proactive and leading position on global economic and social regulation.