svéd-angol fordítás erre a szóra: lämna efter sig

SV

"lämna efter sig" angol fordítás

SV lämna efter sig
volume_up
{ige}

lämna efter sig (és: lämna, överge, avsegla, lägga)
I realpolitikens smutsiga värld hävdar man att ett genomförande av vår egen sanktionspolitik bara skulle lämna efter sig ett vakuum som kineserna med glädje skulle fylla.
It is argued in the grubby world of realpolitik that implementing our own sanctions policy would leave a vacuum that would be only too happily filled by the Chinese.
Fina advokater och revisorer döms i mängder, p.g.a. att de medverkat till att plundra företagen på medel och lämna efter sig ett tomt skal med skatteskulder.
Top class lawyers and accountants are being convicted one after the other because they have helped strip companies of assets and then left them with tax liabilities.
När vi i morgon skall rösta om Watsons betänkande kommer dessa tiotal fall att lämna efter sig en bitter smak trots de svar som jag i dessa fall har fått från kommissionen.
Tomorrow, when we vote on the Watson report, these dozens of cases will leave me with a bitter taste in my mouth, in spite of the responses the Commission has given me with regard to these dossiers.

Hasonló fordítások a(z) "lämna efter sig" szóra angolul

lämna ige
efter melléknév
efter határozószó
efter prepozíció
sig névmás

Példamondatok a(z) "lämna efter sig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishI en spiral av bombattentat av Hamas och vedergällningsåtgärder verkar fredsprocessen gå i graven och lämna efter sig endast förlorare.
In a spiral of bomb attacks by Hamas and retaliatory measures, the peace process seems dead and gone, and has only produced losers.
SwedishJag vill också betona den saknad han kommer att lämna efter sig i parlamentet, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet.
I would also like to emphasise how much he will be missed in this Parliament, in the Committee on Agriculture and Rural Development, and in the Committee on Fisheries.
SwedishRegeringskonferensen syftar till att tömma våra grundlagar och författningar på innehåll och lämna efter sig en demokratisk skuld till väljarna, men denna grundlagstömning är inte straffbar.
The asset under our constitutions is the right of voters to be heard and to choose representatives who can pass laws on our behalf.
SwedishFina advokater och revisorer döms i mängder, p.g.a. att de medverkat till att plundra företagen på medel och lämna efter sig ett tomt skal med skatteskulder.
Top class lawyers and accountants are being convicted one after the other because they have helped strip companies of assets and then left them with tax liabilities.
SwedishJag vill också betona den saknad han kommer att lämna efter sig i parlamentet, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet.
In future, third country agreements must be a partnership between the EU and the contracting nation, embracing a continuous monitoring process to ensure that a sustainable fishery is maintained.