svéd-angol fordítás erre a szóra: kvarter

SV

"kvarter" angol fordítás

volume_up
kvarter {csak tsz}
EN
volume_up
kvart {hímn. és nőn.}

SV kvarter
volume_up
{semlegesnem}

kvarter (és: område, gård, distrikt, yta)
Patrullerar erat kvarter på fredagar....
Patrolling your area at Friday....
I Europa kan de äldre inte längre gå ut, inte bara på kvällen, utan också på dagen i vissa kvarter.
In Europe, it is no longer possible for the elderly to set foot out of doors, not only at night but during the day as well in some areas.
volume_up
block {fn} [Am.]
Personen säger, "Nå, det där är kvarter 17 och detta är kvarter 16."
They say, "Oh, well that's Block 17 and this is Block 16."
Det första huset som byggdes i ett kvarter är hus nummer ett.
The first house ever built on a block is house number one.
Där är kvarter 17, hus nummer ett."
There's Block 17, house number one."
kvarter (és: applåd, erfarenhet, sjöman, hand)
Det här är en handskriven skylt som dök upp i ett traditionellt bageri i mitt gamla kvarter i Brooklyn för några år sedan.
This is a hand-lettered sign that appeared in a mom and pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
kvarter (és: nåd, fjärdedel, kvart, håll)
Jag måste uttrycka min förvåning, herr talman, över att en sådan händelse fick äga rum mitt i EU-kvarteret.
I must express my surprise, Mr President, that such an event could take place right in the middle of the European quarter.
För det andra att främja och stimulera den ekonomiska aktiviteten och det sociala livet i dessa historiska kvarter, i dessa delar av de gamla städerna.
Secondly, to promote and stimulate economic activity and social life within these historic centres, within these old quarters of our cities.
kvarter (és: ruta, torg, fyrkant, vinkelhake)
I dag paraderar de genom offentliga kvarter och talar öppet med medierna.
Today they parade through public squares and speak openly to the media.

Szinonimák (svédül) a(z) kvart szóra:

kvart
Swedish

Példamondatok a(z) "kvarter" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFör bara några minuter sen tog jag den här bilden runt tio kvarter härifrån.
Just a few minutes ago, I took this picture about 10 blocks from here.
SwedishGator har namn; kvarter är endast de namnlösa utrymmet mellan gatorna."
Streets have names; blocks are just the unnamed spaces in between streets."
SwedishI dag paraderar de genom offentliga kvarter och talar öppet med medierna.
Today they parade through public squares and speak openly to the media.
SwedishInom Mål 2 har vi ofta fått se hur åtgärderna begränsas till att omfatta ett enstaka kvarter.
Under Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
SwedishVissa samhällen, byar, kvarter, husgrupper och vägar har förstörts av jordbävningen.
Some towns, villages, districts, settlements and roads have been destroyed by the earthquake.
SwedishIdag, kommer jag att berätta för er om några personer som inte flyttade ut från sina kvarter.
So today, I'm going to tell you about some people who didn't move out of their neighborhoods.
SwedishOch vi är på uppvärmningsstadion - på uppvärmningsbanan, bara ett par kvarter från den olympiska stadion.
And we're at the trainee warm-up track, which is a few blocks away from the Olympic stadium.
SwedishFaktum är, att när det var ett bröllop i våra kvarter målade vi allihopa våra hus inför bröllopet.
In fact, when there was a wedding in our neighborhood, all of us would paint our houses for the wedding.
SwedishÄr man glad över detta på loppmarknaden i ert kvarter?
Are they happy about that at your neighbouring car boot sale?
SwedishSom bor här i stan, bara 37 kvarter bort.
Who resides right here in the city, just 37 blocks aWay.
SwedishI mitt kvarter säger man " de goda lämnar ".
In my neighborhood, they say " The good get out. "
SwedishI Europa kan de äldre inte längre gå ut, inte bara på kvällen, utan också på dagen i vissa kvarter.
In Europe, it is no longer possible for the elderly to set foot out of doors, not only at night but during the day as well in some areas.
SwedishDu svarar, "Men, kvarter har inte namn.
You say, "Well, blocks don't have names.
SwedishTjugo kvarter upp, sju kvarter åt sidan.
SwedishDet är ett rått kvarter...
SwedishDet här är mitt kvarter.
SwedishDen moderna tekniken skulle kunna fördela territoriet på så sätt att människor kan bo i kvarter och samhällen av human storlek där alla känner alla.
Modern techniques mean that planning can allow people to live in human-sized districts and villages where everyone knows each other.
SwedishFör det andra att främja och stimulera den ekonomiska aktiviteten och det sociala livet i dessa historiska kvarter, i dessa delar av de gamla städerna.
Secondly, to promote and stimulate economic activity and social life within these historic centres, within these old quarters of our cities.
SwedishDet här är graffiti från mitt gamla kvarter i Berkeley, Kalifornien, där jag gjorde min doktorsavhandling om varför vi är bättre i spel än vad vi är i verkligheten.
This is a piece of graffiti in my old neighborhood in Berkeley, California, where I did my PhD on why we're better in games than we are in real life.
SwedishMen den här killen kan inte låta bli att tänka "Det är augusti, alla som bor i mitt kvarter på Manhattan har semester, så nu skulle jag kunna parkera direkt framför porten."
"Well, damn it," this guy is thinking, "It's August. ~~~ Everybody in my Manhattan neighborhood is away. ~~~ I could be parking right in front of my building."