svéd-angol fordítás erre a szóra: kontant-

SV

"kontant-" angol fordítás

EN

SV kontant-
volume_up
{melléknév}

kontant-

Szinonimák (svédül) a(z) kontant szóra:

kontant
Swedish

Példamondatok a(z) "kontant-" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSmå betalningar gör man för det mesta kontant utan uppgiftsregistrering.
Small payments are normally made in cash without divulging personal details.
SwedishEn franc eller en D-mark kan ju bara betalas ut en gång, kontant eller som investering.
A franc or a mark can only be spent once, in cash or for investment.
SwedishPedofilerna betalar tydligen inte kontant, utan med kreditkort.
Clearly the paedophiles do not pay cash, they pay by credit card.
SwedishDen svarta ekonomin är till stor del en kontant ekonomi.
The black economy is largely a cash economy.
SwedishMinst 15% skall betalas kontant.
At least 15% of the contract value should be paid in advance.
SwedishDu får 2, 000 dollar kontant för en timma.
You'll receive $2, 000 cash for a one-hour set.
Swedishkontant betalning före leverans
Swedishkontant mot dokument
SwedishDe som skyr byråkrati betalar alltså till övervägande del sin personal kontant och bidrar på så sätt - ibland av misstag - till illegalt arbete.
Those who eschew the red tape mostly then pay their staff cash, thereby contributing - sometimes inadvertently - to illegal employment.
SwedishUnder den förra mandatperioden infördes euron som kontomedel (icke-kontant betalningsmedel).
   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in the previous legislature, the Euro was established as scriptural (non-cash) money.
SwedishOm vi hade satt in det på bank hade vi nu kunnat betala utvidgningen kontant, men vi lämnade tillbaka det till finansministrarna, kära herrar i rådet.
If we had put that in a savings bank, we would now be paying for the enlargement in cash, but we gave it back to the Ministers for Finance, representatives of the Council.
SwedishSålunda skyndade jag mig i stället till de österrikiska myndigheterna och betalade kontant, eftersom jag fruktade att avgifterna skulle vara högre än själva felparkeringsbeloppet.
I therefore went straight to the Austrian authorities and paid in cash because I was afraid that the bank charges might be more than the actual fine.
SwedishVi anser att det bara finns ett sätt att bekämpa spekulation på ett effektivt sätt: att transaktioner genomförs samtidigt som man betalar för affären, och bara kontant.
We believe that there is only one way to combat speculation effectively: transactions carried out at the same time as negotiations are paid for, and only in cash.
SwedishUnder förlikningsförfarandet hade man ibland intrycket att rådet tror att vi lever i postdiligensens tidsålder och att de överförda pengarna transporteras kontant.
During the conciliation procedure it sometimes seemed as though the Council believed we were still living in the days of the stagecoach and the money was being carried in cash.
SwedishFusion är det billigaste sättet, eftersom det inte krävs någon kontant betalning för de tillgångar som förs över från det överlåtande till det övertagande företaget.
Merging is the less expensive way to expand a company, since the procedure does not require cash payment for the assets transferred from the absorbed company to the absorbing one.
SwedishSedan dess har euron varit det enda lagliga betalningsmedlet för alla kontant- och banktransaktioner i euroområdets länder, där mer än två tredjedelar av EU:s befolkning lever.
Since then, only the euro has been legal tender for all cash and bank transactions in the euro-area countries, which represent more than two thirds of the EU population.
SwedishOch kompensationerna, herr ordförande, måste naturligtvis betalas ut på plats, såsom det med rätta påpekats, även om företagen just då kan ha svårt att betala, i synnerhet kontant.
And, of course, as was quite rightly mentioned, compensation must be paid out on the spot and in cash, even if it is difficult for the carriers to do so at that precise moment.