svéd-angol fordítás erre a szóra: konfrontation

SV

"konfrontation" angol fordítás

volume_up
konfrontation {hímn. és nőn.}

SV konfrontation
volume_up
{hím és nőnemű}

Det måste ske samarbete, inte konfrontation, om detta svåra projekt.
There should be cooperation, not confrontation, on this difficult project.
Vi vill inte ta initiativ till en konfrontation för konfrontationens skull.
We are not up to confrontation for the sake of confrontation.
Juntan har valt konfrontation med de tusentals fredliga demonstranterna.
The junta has chosen confrontation with thousands of peaceful demonstrators.
konfrontation (és: kris, krux, avgörande, knastrande)
konfrontation
volume_up
face-off {fn} [Am.]
konfrontation
volume_up
facedown {fn} [Am.]

Példamondatok a(z) "konfrontation" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVid det tillfället valde kommissionens ordförande konfrontation med parlamentet.
With hindsight, this debate marked the beginning of the end of the former Commission.
SwedishDet viktiga för oss måste vara att undvika en konfrontation, som inte leder någonstans.
It is crucial that we not be confrontational, for that would get us nowhere.
SwedishDär utsattes jag för en total konfrontation med problemet med industrifisket.
There I was confronted head-on by the problem of industrial fisheries.
SwedishDetta har skett på ett brett och samstämmigt sätt, inte genom konfrontation och ensidigt tänkande.
This has been a broad and consensual task, not a confrontational and one-sided one.
SwedishIngen i det här parlamentet söker konfrontation för konfrontationens egen skull.
At no time did we ask for anything more than is our right.
SwedishEn strategi grundad på partnerskap är i princip att föredra framför en som präglas av konfrontation.
In principle, an approach based on partnership is preferable to a confrontational one.
SwedishEU: s finansiering kan inte bestämmas genom en konfrontation.
Do not lose heart, Prime Minister, I am the last, though I hope I will not be the least.
SwedishEn annan risk är en sorts konfrontation med Ryssland.
Another risk is a kind of confrontational position with Russia.
SwedishDet handlar inte om konfrontation mellan olika europeiska modeller utan helt enkelt om att vara effektivare.
We are not setting out to propose conflicting models of Europeanism, but simply to be more efficient.
SwedishDemokratier är sköra, och vi vet mycket väl att de har svårt att hålla stånd i konfrontation med den här typen av dåd.
Democracies are fragile things, and we are well aware that they have difficulty confronting this type of action.
SwedishDrar hon sig för denna konfrontation?
Could it be that she is avoiding this discussion?
Swedish” Respekt ” för parlamentet betyder i mina ögon ärlig och öppen konfrontation.
The agency will at this stage not carry out return operations itself, but only provide technical assistance to Member States.
SwedishRådet har efter en konfrontation med omfattningen av de outnyttjade medlen föreslagit lösningar som jag anser vara försiktiga i överkant.
In the face of the large amounts of unused funds, the Council has proposed solutions which, to my mind, err on the side of caution.
SwedishJag tackar för er uppmärksamhet, och jag skulle vilja be er att betrakta mina kommentarer som ett uttalande av politisk konfrontation.
In order to prevent the risk of this happening, we should avoid making any reference to abortion or reproductive rights in our documents.
SwedishDenna strategi, som går ut på att militarisera de internationella förbindelserna och orsaka politisk konfrontation, har misslyckats framför ögonen på oss.
This strategy of militarising international relations and causing political confrontations has failed before our very eyes.
SwedishMed andra ord föreligger här en konfrontation mellan politiska partier, och en stor del av skulden till att vi för denna debatt i kväll ligger hos dessa tyska politiker.
That is why I am urging the Commissioner to make every effort to speed things up, so that the system is actually withdrawn.
SwedishI dag har vi, snarare på grund av tillfälligheternas omständigheter än de två största gruppernas politiska vilja, en konfrontation mellan höger och vänster.
Today, more by chance than political will on the part of the two principal groups, we have a Left and Right at loggerheads with one another.
SwedishDe budskap som diskussionen utmynnar i slår broar mellan de båda befolkningsgrupperna och orsakar varken onödiga tvister eller konfrontation dem emellan och bör därför beaktas.
Their poor economic situation is attributable less to an embargo by the Greek population than to the corrupt Turkish economic system.
SwedishDet tredje årtusendet kännetecknas av en informations- och kunskapskultur och då måste det finnas förutsättningar för en fri konfrontation mellan intellekten.
The Third Millennium is characterised by the culture of information and knowledge and, therefore, must provide the conditions for free exchange between minds.
SwedishMen jag menar i stället att det i en fråga som den om pensionerna är önskvärt med en social konfrontation och, vid behov, även en politisk konfrontation.
I believe that, where an issue such as pensions is concerned, what is needed is not dialogue but a social debate instead and, where necessary, a political debate too.