svéd-angol fordítás erre a szóra: konflikt

SV

"konflikt" angol fordítás

volume_up
konflikt {hímn. és nőn.}

SV konflikt
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

konflikt (és: gräl, diskussion, dispyt, bråk)
Vi måste finna ett alternativ till blodspillan och fortsatt konflikt.
We have to find an alternative to the bloodshed and to the continuation of this dispute.
Grannen hade under flera år legat i konflikt med honom om ett stycke mark.
This neighbour had been having a dispute with him for years over a piece of ground.
Vi talar om dialog och samarbete, men det handlar faktiskt om konflikt.
We talk about dialogue and cooperation, but it is actually a dispute.
Den konflikt vi diskuterar i dag är en asymmetrisk konflikt.
The conflict we are discussing today is an asymmetrical conflict.
Situationen innebär en ohållbar konflikt med EU: s rättsstatsprinciper.
The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
Transnistrienkonflikten är en konflikt mellan Ryssland och EU.
The conflict over Transnistria is a conflict between Russia and the EU.
Till följd av detta har vi fått känna av ökade konflikter inom våra utbildningsanstalter.
As a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
Om så inte är fallet bör de inte blanda sig i konflikten i Mellanöstern, eftersom det kan visa sig vara farligt.
If not, then they should not interfere in the Middle East, since such interference is dangerous.
Det är viktigt för konsumenterna och användarna att skyddas och att det inte finns en konflikt med personuppgifter, som också måste skyddas.
It is important for consumers and users to be protected and for there to be no interference with personal data, which must also be protected.
konflikt (és: gräl, bråk, tvist, oenighet)
volume_up
jar {fn} (argument)

2. "kort och våldsam strid"

Dessutom är risken för en konflikt mellan generationer oundviklig.
In addition, the risk of a clash between the generations is inevitable.
Denna konflikt bör bemötas mycket försiktigt av parlamentet.
Parliament must handle this clash very carefully.
Är det kanske en formell konflikt mellan behörigheter?
Is it perhaps just a typical clash of powers?

3. átvitt értelemben

Vi vill inte ha någon sammanstötning eller konflikt med Turkiet.
We do not want a collision or clash with Turkey.

Szinonimák (svédül) a(z) konflikt szóra:

konflikt

Példamondatok a(z) "konflikt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishBra beslut är värdelösa försök om de kommer i konflikt med suveräna stater.
Good resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.
SwedishNi bör i alla fall inte se någon konflikt i detta, vi skall lösa allt detta.
Do not, at any rate, see this as discord. It is a matter we are going to sort out.
SwedishDet är också en konflikt om Elfenbenskustens mest värdefulla tillgång, kakao.
It is also a confrontation over Côte d'Ivoire's most valuable asset, cocoa.
Swedish2 / Turkiets motvillighet att följa internationell rätt i dess konflikt med Grekland
1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
SwedishEnligt min mening är detta mer en skenbar än en verklig konflikt i större delen av fallen.
In my view, this variance is, in the majority of cases, more imagined than real.
SwedishPå nytt verkar västregeringarnas viktigaste målsättning i denna konflikt att utebli.
Once again the Western governments' prime objective appears to be to remain uninvolved.
SwedishJag uppfattar det ofta som att det är modet som saknas i denna konflikt.
It is not easy to be in a situation of leadership, it takes a lot of courage.
SwedishPå nytt verkar västregeringarnas viktigaste målsättning i denna konflikt att utebli.
Once again the Western governments ' prime objective appears to be to remain uninvolved.
Swedish2/ Turkiets motvillighet att följa internationell rätt i dess konflikt med Grekland
2/ its reluctance to comply with international law in its differences of opinion with Greece
SwedishDenna konflikt mellan olika mål måste lösas för gemenskapspolitikens trovärdighets skull.
This dilemma must be resolved in the interests of the credibility of Community policy.
SwedishSlutligen får vi inte glömma den israelisksyriska dimensionen av denna konflikt.
I would insist: an independent, democratic and sovereign Lebanon.
SwedishIngen konflikt kan längre lösas med vapen, utan i stället krävs politiska beslut.
Russia and the rest of Europe are bound to one another by destiny.
SwedishMin uppfattning är att Europeiska unionen i nuläget är i konflikt med sitt eget projekt.
I believe that the European Union, today, is up against its own project.
SwedishDet här tycks mig stå i konflikt med lämpliga åtgärder för minoriteter.
This approach seems to be at odds with the sound measures taken on behalf of minorities.
SwedishVi bör betona dessa avsnitt i skrivelsen i våra kommande ståndpunkter om denna konflikt.
The President himself also says that only negotiations can ultimately produce a solution.
SwedishDetta står i tämligen stark konflikt med vad kommissionen försöker göra.
This conflicts quite strongly with what the Commission is trying to do.
SwedishJag vill inte ha någon allvarligare interinstitutionell konflikt.
I would not wish there to be a major interinstitutional fall-out over this.
SwedishDärför kan jag inte gå med på att det skulle råda någon som helst konflikt.
Therefore I do not accept that they are in any way conflicting.
SwedishDessvärre tog inte majoriteten i Europaparlamentet vederbörlig hänsyn till denna konflikt.
Unfortunately, the majority in Parliament did not take proper account of this contradiction.
SwedishDet finns två principer som verkar komma i konflikt med varandra när det gäller Turkiet.
   Mr President, two principles appear to be clashing where Turkey is concerned.