svéd-angol fordítás erre a szóra: komma ut ur

SV

"komma ut ur" angol fordítás

SV komma ut ur
volume_up
{ige}

komma ut ur
De utvecklade länderna börjar nu komma ut ur krisen.
However, developed countries are beginning to come out of the crisis.
Inte nog med det, vad du än tänker på bör komma ut ur din mun.
And, more than that, whatever is on your brain should come out of your mouth.

Hasonló fordítások a(z) "komma ut ur" szóra angolul

komma főnév
English
komma ige
ut melléknév
English
ut határozószó
ut- melléknév
English
UT főnév
English
ur főnév
ur határozószó
English
ur prepozíció
ur- melléknév
ur-
UR főnév

Példamondatok a(z) "komma ut ur" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMänniskorna vill komma ut ur denna situation och kräver att få skydd mot sin atomångest.
People want to escape this situation and ask for protection from nuclear fear.
SwedishVi måste härifrån få rådet - jag upprepar det - att komma ut ur sin labyrint.
From here on - I repeat - we must ensure that the Council finds it way out of its labyrinth.
SwedishVi kan alla komma ut ur den här krisen i bättre form än när krisen började.
We have every chance of coming out of this crisis in better condition than we were in when it started.
SwedishVi måste komma ut ur denna kris med en aktiv tillväxtpolitik.
We must emerge from this crisis with an active growth policy in place.
SwedishFörst i dag börjar vi komma ut ur denna oförsvarliga dvala.
Finally today we are coming out of this unjustifiable hibernation.
SwedishProfessor Cabrols försök, som vi stöder, får oss att bryta overksamheten och komma ut ur osäkerheten.
We support Professor Cabrol's attempt to get things moving and put the uncertainties behind us.
SwedishOch jag frågar mig: Kommer kommissionens beklaganden att hjälpa Akin Birdal att komma ut ur fängelset i morgon?
I just wonder if the Commission' s regrets will help to get Akin Birdal out of prison tomorrow?
SwedishPå så sätt kan vi få en positiv debatt och komma ut ur skuggan av den tillbakavisade konstitutionen.
This is how we can have a positive debate, and move forward from under the shadow of the rejected Constitution.
SwedishJag vet även hur svårt det är för oppositionen att komma ut ur denna situation och att inte förtvivla, inte resignera.
I also know how hard it is to act as opposition in this situation, and not to despair or give up.
SwedishOch vi måste finna ett sätt att komma ut ur denna återvändsgränd.
We must find a way out of this impasse.
SwedishDet är helt avgörande för vår möjlighet att komma ut ur krisen in i en bättre och mer kunskapskraftig och konkurrenskraftig ekonomi.
They are vital for our ability to emerge from this crisis into a better and more highly skilled and competitive economy.
SwedishFör det tredje uppmanar jag alla parter att arbeta hårt för att nå enighet, för det är den enda väg som finns om vi vill komma ut ur krisen.
Thirdly, I call on all parties to work hard for unity, because it is the only way we will get out of the crisis.
SwedishOm vi vill kunna komma ut ur den här krisen med en gemenskap som är intakt, oskadd och stärkt så måste vi hålla oss till våra egna regler.
If we want to come through this crisis with a Union that is intact, undamaged and reinvigorated then we must respect our own rules.
SwedishDet första vi måste göra för att svara på något sådant är att komma ut ur det psykologiska undantagstillståndet och ta kontroll över vår dagordning.
Our initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency' mode and get a grip on our agenda.
SwedishDet första vi måste göra för att svara på något sådant är att komma ut ur det psykologiska undantagstillståndet och ta kontroll över vår dagordning.
Our initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency ' mode and get a grip on our agenda.
SwedishHjälp oss att komma ut ur misären, så kommer jag sedan att än en gång skaka hand med er, för om någon heter Funke, är det väl ändå inte så illa, eller hur?
Help us out of our plight, and afterwards I will shake your hand again, because having the name Funke is not such a bad thing after all, is it?
SwedishJag är helt övertygad om att EU och euroområdet kommer att finna en väg ut ur den här krisen, och att man kan komma ut ur krisen starkare än tidigare.
I am absolutely convinced that the European Union and the euro area will find a way out of this crisis and could emerge from it even stronger than before.
SwedishMen det som nu blir möjligt understryker också att det inte är fördragen som är självändamålet utan den handling som kan komma ut ur dem.
What is now becoming possible, however, also brings home the fact that it is not the treaties that are ends in themselves, but the action that may be taken on the basis of them.
SwedishVi måste komma ut ur interventionssystemet och i stället bedriva en integrerad utveckling av landsbygden, så som det avses i andra pelaren i Agenda 2000.
We must move away from the intervention system and instead move towards an integrated development of rural areas, as is intended in the second pillar of Agenda 2000.
SwedishFör att komma ut ur kristräsket måste vi också för både den lokala och den globala ekonomins skull visa att det finns tillräckligt med kapital i finanssystemet.
To emerge from the quagmire of the crisis, it is also necessary, for both localised and global economic health, to show there is sufficient capital in the finance system.