svéd-angol fordítás erre a szóra: komma upp på

SV

"komma upp på" angol fordítás

SV komma upp på
volume_up
{ige}

komma upp på (és: lära sig, komma i, flyga i, fara åt)
Jag kom ända vägen hit för...... att se dig komma upp fötter igen.
I came all the way out here to your house, just to see you get back on your feet.
Det går inte att komma upp andra våningen utan att backa i kurvan.
You cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Det går inte att komma upp andra våningen utan att backa i kurvan.
You cannot get to Level 2 if you don' t reverse in order to take the bend.
komma upp på (és: hitta, träffa, drabba, slå)

Hasonló fordítások a(z) "komma upp på" szóra angolul

komma főnév
English
komma ige
upp határozószó
English
upp ige
English
upp prepozíció
English
melléknév
English
határozószó
English
prepozíció

Példamondatok a(z) "komma upp på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet måste komma upp dagordningen, det skulle vara modigt.
That is what we need to see on the agenda, and that is what would testify to courage.
SwedishSå det har förekommit en diskussion och det har bekräftats att frågan om internet kommer att komma upp agendan vid framtida G8-möten.
So there was debate followed by confirmation that this matter, the Internet, will appear on a future G8 agenda.
SwedishEuropaparlamentet måste förstärka sin expertis i lagstiftningsfrågor för att komma upp samma nivå som kommissionen och medlemsstaterna.
Parliament needs to increase its expertise in legislative issues in order to match the Commission and the Member States.
SwedishJag utgår från att denna fråga kommer att komma upp konventet och att det, som Verhofstadt sade i förmiddags, inte skall finnas några tabun.
I assume that this issue will come up at the convention and that, as Mr Verhofstadt said this morning, there will be no taboos.
SwedishJag minns så väl att Loyola de Palacio en gång sade att denna fråga inte kommer att komma upp dagordningen igen förrän nästa kärnkraftsolycka inträffar.
I remember well that Mrs Palacio once said that the issue would only appear on the agenda again when the next nuclear disaster happened.
SwedishDetta gäller i än högre grad för Tibet där Dalai Lamas kloka plan i fem punkter fortfarande inte har någon chans att komma upp dagordningen.
This is especially true of Tibet, where, for the time being, the Dalai Lama's reasonable five point plan has no chance of finding its way onto the agenda.
SwedishDetta gäller i än högre grad för Tibet där Dalai Lamas kloka plan i fem punkter fortfarande inte har någon chans att komma upp dagordningen.
This is especially true of Tibet, where, for the time being, the Dalai Lama' s reasonable five point plan has no chance of finding its way onto the agenda.
SwedishDet har tagit kommissionen 10 månader att utföra en konsekvensanalys, utan att ens förvarna parlamentet om att frågan skulle kunna komma upp dagordningen.
It has taken the Commission 10 months to carry out an impact assessment, without even warning Parliament that the issue might be on the agenda.
SwedishDet har tagit kommissionen 10 månader att utföra en konsekvensanalys, utan att ens förvarna parlamentet om att frågan skulle kunna komma upp dagordningen.
It has taken the Commission 10 months to carry out an impact assessment, without even warning Parliament that the issue might be on the agenda.
SwedishHon använde en del av sin talartid till att säga: det var jag, Van der Laan, som kom med idé att även män och även föräldraskapet måste komma upp föredragningslistan.
She devoted a part of her allotted speaking time to saying: It was my idea. I, Mrs Van der Laan, came up with the idea that men too and parenthood must be discussed.
SwedishGeneraldirektorat I meddelade ju, sedan majoriteten i budgetkontrollutskottet röstat ja till detta betänkande den 4 september, att det skulle komma upp föredragningslistan.
DG I had in fact indicated, following the majority vote in favour of this report in the Committee on Budgetary Control on 4 September, that it would be put on the agenda.
SwedishDet problemet kommer otvivelaktigt åter att komma upp vår dagordning tills man funnit en seriös lösning.
That will not provide a lasting solution to the problems of the Alps, however, and the issue will undoubtedly reappear on our agenda until a proper solution has been found.
SwedishVad det handlar om är att hans uppflaggning av jordbrukspolitiken är ett motdrag – som de flesta av oss stöder i vilket fall som helst – om rabatten skulle komma upp agendan igen.
His demand, though, is a hypocritical one, for he was among those who put the brakes on the last time there was a reform, when he prevented direct payments from being capped or staggered.
SwedishVad det handlar om är att hans uppflaggning av jordbrukspolitiken är ett motdrag – som de flesta av oss stöder i vilket fall som helst – om rabatten skulle komma upp agendan igen.
What that boils down to is that his flagging up of agricultural policy is retribution for the demand – which most of us do in any case support – that the rebate be brought back onto the agenda.