svéd-angol fordítás erre a szóra: komma under

SV

"komma under" angol fordítás

SV komma under
volume_up
{ige}

Dessa budgetposter måste komma under utvecklingssamarbete, och inte externa förbindelser.
These budget lines must come under development cooperation and not under external relations.
Det har varit uppenbart sedan 1993 att de som undantogs från direktivet vid den tiden förr eller senare skulle komma under dess skydd.
It has been obvious since 1993 that those excluded from the directive at that time would eventually come under its protection.

Hasonló fordítások a(z) "komma under" szóra angolul

komma főnév
English
komma ige
under főnév
under határozószó
under prepozíció
under- melléknév
under-
English

Példamondatok a(z) "komma under" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishInterimsrapporter i båda dessa ärenden väntas komma under hösten eller vintern.
We are now expecting the interim reports in both cases in the fall or winter.
SwedishRådet ombeds ofta att komma med inlägg under debatterna i parlamentet.
Mr President, the Council is often asked to intervene during debates in Parliament.
SwedishKommissionen arbetar på detta och ett förslag väntas komma under de närmaste veckorna.
The Commission is working on it and we are expecting a proposal in the coming weeks.
SwedishVi är inte helt säkra: De kan mycket väl komma tillbaka under några veckor!
We are not entirely sure: they may well be back for a few more weeks yet!
SwedishVi menar emellertid att dessa projekt bör komma till stånd under alla förhållanden.
These projects should, in our view, be pursued in any circumstances.
SwedishForskarna menar att denna siffra kan komma att fördubblas under de närmaste tjugo åren.
Scientists admit that this figure could double over the next 20 years.
SwedishPartnerskap mellan EU och Ryssland kan inte komma i fråga under sådana omständigheter.
There can be no question of a partnership between the Union and Russia in such circumstances.
SwedishMånga är rädda för att den sociala utvecklingen skall komma i kläm under globaliseringens tidevarv.
Many fear that in the era of globalisation, social development will be compromised.
SwedishMan måste komma under dem, medan grisen slåss mot hundarna.
You had to get in under them, you know, while the pig is fighting off the dogs.
SwedishMålet bör vara att komma ner under utgiftstaket på en procent av BNI.
The aim should be to come down below the expenditure ceiling of 1% of gross domestic income.
SwedishFörslaget ska komma under hösten men jag vet inte vilket år det gäller.
That proposal is supposed to come in the autumn, but I do not know in the autumn of which year.
SwedishMålet bör vara att komma ner under utgiftstaket på en procent av BNI.
The aim should be to come down below the expenditure ceiling of 1 % of gross domestic income.
SwedishMålet bör vara att komma ner under utgiftstaket på en procent av BNI.
The target should be to come down below the expenditure ceiling of 1% of gross domestic income.
SwedishKyprianou lovade ju att det skulle komma ett nytt direktiv under denna mandatperiod.
Mr Kyprianou did, of course, promise that we would have a new directive during this parliamentary term.
SwedishEtt land som för tillfället kanske ligger litet efter de andra kan mycket väl komma i kapp under spurten.
Equally, a country lagging behind at the moment may eventually outpace the others.
SwedishFolk kan komma och bosätta sig under privilegierna.
People can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.
SwedishI det avseendet är det ett framåtblickande direktiv som kan komma att gälla under femtio år framåt.
To this extent, it is a forward-looking directive which could remain valid for the next 50 years.
SwedishDet är grundläggande för oss att ingen verklig demokrati kan komma till stånd under arméns överinseende.
What is essential to us is that there can be no real democracy under the army's guardianship.
SwedishKommer de lagförslag som Europeiska rådet har efterlyst att komma under nästa år eller ej?
Are the legislative proposals which were sought by the European Council going to come during next year or not?
SwedishJag vill be er alla att komma ihåg detta under dagens omröstning.
I would ask you all to remember that in today's vote.