svéd-angol fordítás erre a szóra: klippa

SV

"klippa" angol fordítás

volume_up
klippa {hímn. és nőn.}

SV klippa
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

klippa (és: berg, klippblock, bergart, stenblock)
Euroområdet har blivit en klippa av makroekonomisk stabilitet.
The euro area has become a rock of macroeconomic stability.
Precis som sin föregångare konstitutionsfördraget stupar det över demokratins klippa.
Like its predecessor, the Constitution, it foundered on the rock of democracy.
Han binder demonen vid en klippa och vilken är hans belöning?
He ties this demon to a rock, and what's his reward?
klippa

2. geológia

klippa (és: bergstopp)
volume_up
tor {fn}

Szinonimák (svédül) a(z) klippa szóra:

klippa

Példamondatok a(z) "klippa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMen vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
But we should not render the European Authority powerless right from the outset.
SwedishDet måste bli förbjudet att kastrera grisar, klippa av svansar och skära av tänder.
The castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
SwedishMen man intar snarare en ståndpunkt som blockerande klippa, med stöd av detta parlament.
But it is behaving more like an obstacle here, with Parliament's support.
SwedishOch jag vill prova att starta från en klippa, skjutas iväg från en klippa.
And I plan to start from a cliff, like catapulted from a cliff.
SwedishFörmodligen inte genom att börja klippa håret på varandra!
Not by giving each other hair cuts, I imagine!
SwedishOm ni inte tror mig kan ni få bilden senare och klippa och klistra lite för att se att de är identiska.
And if you don't believe me you can get the slide later and do some arts and crafts and see that they're identical.
SwedishFörst av allt tackar jag Johannes Voggenhuber, en riktig klippa i vårt arbete för demokrati och medborgerliga rättigheter.
First, I thank Johannes Voggenhuber, a veritable cornerstone of our work for democracy and civil rights.
SwedishJag tror att man med hjälp av ett konstruktivt samarbete uppnår bättre resultat än genom att klippa av samarbetsbanden.
I believe that we will achieve better results through constructive cooperation than by cutting the ties of cooperation.
SwedishMen där en tumör finns finns även den molekylära saxen som kan klippa sönder den här molekylen där den är klyvbar.
However, in the presence of the tumor, now there are molecular scissors that can break this molecule apart right there at the cleavable site.
Swedishskulle jag klippa till dig.
SwedishÄven om de inte behöver klippa sig behöver de åtminstone raka sig.
Secondly, I think bondholders will have to pay a price - if not a haircut then, at the very least, they deserve a bit of a shave.
SwedishVi måste slutligen röja upp och klippa bort de döda grenarna i ljuset av de disciplinära och rättsliga förfaranden som nu har inletts.
Finally, a shake-up is required together with the pruning of any dead wood following the disciplinary and legal proceedings which are now in progress.
SwedishGenom att agera på det sättet kan den på kort sikt skapa ett lugn kring enskilda omröstningar, men på lång sikt dömer den sig själv genom att klippa bandet med folken.
In so doing, in the short term it may calm things down on this or that vote, but in the long term it is ultimately condemning itself by cutting itself off from the peoples of Europe.
SwedishEuropeiska företag som Vodafone och franska Telecom har haft en stark närvaro i Egypten och bidragit till att klippa förbindelserna genom att slå av strömbrytaren och stänga ned Egypten.
European companies, such as Vodafone and French Telecom, have had a strong presence in Egypt and in killing the connections by flipping the switch and shutting Egypt down.
SwedishDet är att fördöma, men man får inte glömma att den bästa lösningen inte alltid är att klippa av de samtalskanaler som finns med ett land som brister i respekten för de mänskliga rättigheterna.
However, it should not be forgotten that it is not always the best solution to shut off channels of communication with a country that is in deficit when it comes to respecting human rights.