svéd-angol fordítás erre a szóra: kämpa mot

SV

"kämpa mot" angol fordítás

SV kämpa mot
volume_up
{ige}

kämpa mot (és: kämpa, strida, bekämpa, strida mot)
Daphne är en hjälpåtgärd som gör det möjligt för oss att kämpa mot detta våld.
Daphne is a support measure that makes it possible for us to combat this.
Jag vill inte tro att det saknas vilja för att kämpa mot det här gisslet.
I cannot believe that they have no wish to combat this scourge.
Det är nu mycket viktigt att kämpa mot detta direktiv under dess införlivandeprocess i Portugal.
It is now essential to combat this directive in its transposition process in Portugal.
kämpa mot (és: kämpa, strida, gräla, slåss)
Europeiska centralbanken måste kämpa mot inflation, men även mot recession.
The European Central Bank must fight against inflation, but also against recession.
Vi måste kämpa mot alla former av social diskriminering i dess vidaste bemärkelse.
We must fight against social discrimination wherever and however it manifests itself.
Vi fortsätter kämpa mot banaliseringen av den extrema högern.
We continue to fight against the trivialisation of the extreme right.
kämpa mot (és: simma mot, möta, gå uppför, trotsa)
De som lider av bröstcancer är fysiskt och psykiskt sårbara och bräckliga, dessutom måste de faktiskt kämpa mot denna sjukdom.
Breast cancer sufferers are physically and psychologically vulnerable and fragile, as well as actually having to fight against this disease.
Låt oss därför arbeta tillsammans i Europaparlamentet för att kämpa mot det trauma som bröstcancer utgör, och att göra detta för alla, inte bara för dem som har råd.
Let us therefore work together, here in the European Parliament, to fight against the trauma of breast cancer, and do so for everyone, not just those who can afford it.
Jag slåss varje dag för att kämpa mot denna hemsökelse.
Every day I fight the battle against this scourge.
Vi måste också betona att vi tillåter medlemsstater att reducera mervärdesskattesatserna på vissa varor för att kämpa mot klimatförändringen.
We also need to stress that we have to allow Member States to reduce VAT on certain items to battle against climate change.
Det innebär inte att vi inte ska kämpa mot islamisk extremism, och pakistanierna själva gör avsevärda insatser i den kampen.
This does not mean that we should not battle against Islamic extremism, and indeed the Pakistanis themselves are devoting considerable efforts to that very struggle.

Példamondatok a(z) "kämpa mot" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi upplever nu några år när EU får kämpa mot fattigdom och social isolering.
These years are the years of Europe's struggle with poverty and social isolation.
SwedishUtan tvekan måste de kämpa mot många fördomar och svårigheter i vårt samhälle.
They certainly have to struggle with many prejudices and difficulties in our society.
SwedishMen tidigare har turkarna inte varit tvungna att kämpa mot Europeiska unionen.
But in the past the Turks have not had to contend with the European Union.
SwedishKommissionen påstår sig därmed kämpa mot den illegala invandringen.
It claims that this is a contribution to the campaign to halt illegal immigration.
SwedishFör oss står det klart att vi måste kämpa kompromisslöst mot drogerna.
We think that it is obvious that we have to wage an uncompromising war against drugs.
SwedishDetta leder till fattigdom, och fattigdom leder till oförmåga att kämpa mot sjukdomar och svält.
That means poverty; and poverty means the inability to counter disease and hunger.
SwedishNu är det verkligen inga nyheter vilka problem hela fisket har att kämpa mot.
We have known for a long time what kind of problems the fishing industry as a whole has to contend with.
SwedishDet kan ibland kännas tröstlöst att kämpa mot dödsstraffet när världen ser ut som den gör.
It can sometimes feel hopeless fighting against the death penalty when the world is the way it is.
SwedishAtt kämpa mot ekonomiskt förnuft leder till fattigdom i EU.
Fighting against economic rationality is the path of European poverty.
SwedishGår ni med på att kämpa hårt mot denna ståndpunkt som de mindre generösa medlemsstaterna har intagit?
These cuts are likely to have negative repercussions on the ‘ research appropriations’ item.
SwedishEuropéerna bör vara aktiva i Kina, och EU och Kina måste lära sig att samarbeta och sluta att kämpa mot varandra.
We have been unable to deal with the ongoing crisis in the textile industry.
SwedishVi måste kämpa, först och främst mot demagogi, mot de som påstår att för mycket EU-pengar slösas bort.
Unfortunately, on the basis of these proposals alone, we will not reach a compromise next week.
SwedishÅr 1991 var Microsoft ett litet företag som var tvunget att kämpa mot de större.
   Mr President, in 1991, Microsoft was a small company that had to compete against the bigger ones.
SwedishI dag kan spanska och brittiska domares agerande göra det möjligt att kämpa mot denna långa strafflöshet.
Today, through the action of Spanish and British judges, this long impunity may be contested.
SwedishDetta är svårigheter, som vi dagligen måste kämpa mot, och som naturligtvis också orsakar relaterade problem.
We have to struggle with these and related problems every day.
SwedishFör att komma till nivå två måste du kämpa mot en Mekan.
To get to level two, you're gonna have to battle a Mech.
SwedishLösningen är att kämpa mot storföretagens EU och inte ge upp striden förrän detta EU har upphört att existera.
Quite a few of the amendments lose sight of this and instead emphasise the EU’ s international role.
SwedishVi måste kämpa mot den ökande arbetslösheten, färre nystartade företag och sjunkande investeringsnivåer.
We have to contend with rising unemployment, fewer enterprises being set up, and declining levels of investment.
SwedishI framtiden kommer unionen att tvingas kämpa mot utmaningarna från demografiska förändringar och klimatförändringen.
In the future, the Union will have to respond to the challenges posed by demographic and climate change.
SwedishJag skulle också vilja tacka honom för hans beslutsamhet att fortsätta att kämpa mot fartygsföroreningarnas förbannelse.
I should like to thank Mr Di Lello too for his work and for his support for the Commission’ s proposals.