svéd-angol fordítás erre a szóra: jämfört med

SV

"jämfört med" angol fordítás

EN

SV jämfört med
volume_up
{határozószó}

jämfört med (és: mot)
Vi diskrimineras alltså jämfört med våra övriga europeiska medborgare.
We are therefore discriminated against in relation to our fellow European citizens.
Producenterna vet att dollarn kommer att sjunka jämfört med euron.
Producers know that the dollar will be certain to lose value against the euro.
Detta utgör en skärpning jämfört med den första behandlingen och kommissionens förslag.
This represents an increase against the first reading and the Commission proposal.
jämfört med (és: i jämförelse med)
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
Eurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Detta var en betydlig förenkling jämfört med tidigare situation.
This represented a considerable simplification compared to the previous situation.
Diabetesforskningen är kraftigt underfinansierad i EU jämfört med i USA.
Diabetes research is heavily underfunded in the EU compared to the United States.
jämfört med
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
Eurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Detta var en betydlig förenkling jämfört med tidigare situation.
This represented a considerable simplification compared to the previous situation.
Diabetesforskningen är kraftigt underfinansierad i EU jämfört med i USA.
Diabetes research is heavily underfunded in the EU compared to the United States.

Hasonló fordítások a(z) "jämfört med" szóra angolul

jamför ige
English
med főnév
English
med határozószó
English
med prepozíció
English
med-
English
med. főnév
English

Példamondatok a(z) "jämfört med" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJa, det har gjorts några framsteg, men det är otillräckligt jämfört med bristerna.
So, yes, some progress was made, but not enough to compensate for the omissions.
SwedishDe är betydande, men de är fortfarande blygsamma jämfört med vad som står på spel.
It is considerable, but it is still modest in comparison with what is at stake.
SwedishDen europeiska himlen är en säker himmel jämfört med andra, och vi vill behålla den.
European skies are comparatively safe, and we want to see that safety preserved.
SwedishMan säger oss också att EU-budgeten är liten jämfört med nationella budgetar.
They also tell us that the EU budget is small in comparison with national budgets.
SwedishDet var där den främsta skiljelinjen låg jämfört med det dokument som rådet lade fram.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
SwedishEn motorcykel har emellertid i tekniskt avseende stora skillnader jämfört med en bil.
A motorcycle, however, is a very different product from a car in technical terms.
SwedishByråns budget för 2009 var nästan 28 procent större jämfört med föregående år.
The Agency's budget for the year 2009 was nearly 28% greater than the previous year.
SwedishDet är den stora skillnaden jämfört med den melting pot Förenta staterna är.
That is the big difference between Europe and that melting pot, the United States.
SwedishDet är en stor förbättring jämfört med 2008, då procentandelen var 36 procent.
This represents a large improvement over 2008, when the percentage was 36%.
SwedishEn droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.
A drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe's structural policies.
SwedishFör inrikespolitiken i sin helhet är ökningen begränsad till 0, 5 % jämfört med 1997.
For all the internal policies it is limited to 0.5 % by comparison with 1997.
SwedishDet förslag vi lägger fram innebär en grundläggande förändring jämfört med tidigare.
The proposal we are presenting has a fundamental change in comparison with the past.
SwedishMen det finns här en avgörande skillnad jämfört med det som vi annars diskuterar.
But there is an important difference between this and our normal debates.
SwedishDet har byggts fler vägar bara i år jämfört med hela perioden sedan oberoendet 1991.
More roads have been built this year alone than since independence in 1991.
SwedishEn droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.
A drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe' s structural policies.
SwedishDet har också ändrats kraftigt jämfört med Europaparlamentets första behandling.
It has also been altered a great deal since its first reading by the European Parliament.
SwedishAntalet lagstiftningsförslag har minskat tydligt jämfört med föregående år.
The number of legislative proposals is significantly down on previous years.
SwedishJämfört med andra kandidatländer ger detta Island ett försprång i kapplöpningen.
In comparison with other candidate countries, this puts Iceland ahead of the competition.
SwedishDet är med andra ord stor skillnad jämfört med toppmötena under mitten av 1970-talet.
As you can see, a great deal has changed since the summits of the mid-'70s.
SwedishFör det första är budgeten nära nog dubbelt så stor jämfört med det ursprungliga beloppet.
First of all, the budget is near enough double the size of the original amount.