svéd-angol fordítás erre a szóra: inte

SV

"inte" angol fordítás

EN
EN
EN

SV inte
volume_up
{határozószó}

inte (és: ej, icke)
volume_up
not {hsz}
Förtvivla inte Billancourt, förtvivla inte Vilvoorde, förtvivla inte Europa!
Let us not despair of Billancourt, despair of Vilvorde, despair of Europe!
Jag menar inte att de inte kan eller inte får, de bara ofta väljer att inte göra det.
I don't mean they can't or they're not allowed to, they just often choose not to.
Säg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
Don't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
inte (és: ingen, inte alls, inget, nej)
volume_up
no {hsz}
Flyktingar kan inte återvända, eftersom områdena inte längre är beboeliga.
Refugees cannot return, because the area is no longer inhabitable.
Det är inte sant att det inte finns några alternativ för t ex ögonundersökningar.
It is not true, for example, to say that there is no alternative to the eye irritation test.
Kommissionen kan inte heller godta ändringsförslag 39 beträffande språkkrav.
The Commission is also unable to accept Amendment No 39 on language requirements.
inte (és: ingalunda)
volume_up
none {hsz}
När det gäller undantagen skulle den bästa lösningen vara att det inte fanns några.
As far as the derogations are concerned, the best solution would be for there to be none.
Om det inte hotar hälsan - och det gör det inte - varför skall vi då ha hela denna absurda teater?
If there is no danger to health - and there is none - then what is all the song and dance about?
Man utgår från gamla grunder, man gör upp planer och man hittar överproduktion där det inte finns någon.
You start from an old base, you project it and you find surpluses where there are none.

Szinonimák (svédül) a(z) inte szóra:

inte
Swedish

Példamondatok a(z) "inte" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishCentralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishHon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishInte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
In 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
SwedishDetta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
This does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishVi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishDetta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
This has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishMord på politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.
The elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
SwedishVarifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
SwedishÅldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
Ageing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
SwedishJag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
SwedishEU grundas på en inre marknad, men den inre marknaden har inte fullbordats ännu.
The EU is based on a single market but this single market is still not complete.
SwedishDe viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
SwedishFiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
SwedishVi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.