svéd-angol fordítás erre a szóra: instruktion

SV

"instruktion" angol fordítás

volume_up
instruktion {hímn. és nőn.}

SV instruktion
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

instruktion (és: ämbete, anklagelse, uppdrag, utgift)

2. "upplysning, råd, tips"

Jag anser att vi bör ta med en instruktion till förmån för barnet, eller snarare, passageraren.
I think that we ought to include an instruction that benefits the child, or rather, the passenger.
Instruktion och blankett för bedömning av reell kompetens angående särskild behörighet vid Linköpings universitet
Instruction and form for assessment of prior learning concerning specific entry requirements at Linköping University
Kontakta biblioteket för användarkod och instruktion.
Contact library for user code and instructions.

Szinonimák (svédül) a(z) instruktion szóra:

instruktion

Példamondatok a(z) "instruktion" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKontakta biblioteket för användarkod och instruktion.
Contact library for user code and instructions.
SwedishNu lägger kommissionen fram ett förslag till förordning om instruktion för genomförandekontor, vilket föredraganden, Bourlanges, förklarade alldeles nyss.
Now the Commission is presenting a proposal for a regulation for the statute of so-called executive agencies, which the rapporteur, Mr Bourlanges, has just explained.
SwedishPrecis som föredraganden gjorde skulle jag vilja nämna den husrannsakan som den belgiska polisen gjorde på instruktion av OLAF hos en tysk journalist helt nyligen.
   – Mr President, just as the rapporteur did, I should like to refer to the raid on a German journalist’s house, carried out just recently by the Belgian police on the instructions of OLAF.