svéd-angol fordítás erre a szóra: illa till mods

SV

"illa till mods" angol fordítás

EN

SV illa till mods
volume_up
{melléknév}

illa till mods (és: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {mn}
Har du nånsin gjort nånting... som du har velat berätta för mig... men inte kunnat för att du har kännt dig illa till mods?
Then did you ever do something... that you wanted to tell me about... but you couldn't because you felt bad about it?

Hasonló fordítások a(z) "illa till mods" szóra angolul

illa határozószó
till melléknév
English
till határozószó
English
till prepozíció
till névmás
English
...till névmás
English
mods főnév
English

Példamondatok a(z) "illa till mods" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta betänkande gör mig illa till mods för där finns saker som inte är bra.
This report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
SwedishJag tror att ni känner er illa till mods här i dag, och jag tror att jag vet varför.
I think you feel uneasy here today, Commissioner, and I think I know why.
SwedishJag måste säga att det har gjort mig lite illa till mods att sitta här i kväll.
Mr Mitchell, I would have to say that sitting here tonight has made me rather uncomfortable.
SwedishDet är till och med pinsamt, eftersom det gör en illa till mods.
It is embarrassing because it puts you in an awkward position.
SwedishOpinionsundersökningar kan ibland tendera att få en att känna sig illa till mods, oavsett vilka frågor som ställs.
Opinion polls, whatever questions are put, can sometimes tend to make you feel queasy.
SwedishSå till vida måste vi alla här känna oss lite illa till mods.
Madam rapporteur has already mentioned the 650 million.
SwedishVi kände oss dock något illa till mods när vi gjorde detta.
However, in doing so, we also felt a degree of unease.
SwedishÄven här kan vi behöva gå in på områden som gör medlemsstaterna illa till mods, men vi måste ta itu med det.
Here again we may need to tread on territory that makes Member States uncomfortable, but it has to be faced.
SwedishJag vill dock uppmana er att komma ihåg att man ofta får oss EU-medborgare att känna oss illa till mods vid flygplatser.
I would urge you, however, to bear in mind that we Europeans are often made to feel uncomfortable at airports.
SwedishDet får mig och känna mig illa till mods.
SwedishTrots det så är många darwinister lite oroliga, illa till mods, och skulle vilja att det fanns gränser för hur långt man drar darwinismen.
And yet many Darwinians are anxious, a little uneasy -- would like to see some limits on just how far the Darwinism goes.
SwedishJag vill avsluta med att medge att jag blir lite illa till mods över att vi ständigt befattar oss med förslag från medlemsstaterna.
By way of conclusion, I must confess that it makes me feel somewhat uneasy that we keep having to consider initiatives from Member States here.
SwedishVarje arkitekt bakom detta kompromissförslag utropar sig till vinnare, vilket gör mig illa till mods, eftersom jag inte tycker om att betraktas som en idiot.
Each architect of this compromise is claiming victory, which makes me uneasy because I do not like being taken for a fool.
SwedishVi håller europeiska skattebetalare som gisslan, och dessa skattebetalare blir alltmer illa till mods för varje dag.
We are holding European taxpayers to ransom, and those taxpayers are becoming more uneasy with each passing day; this should not be forgotten.
SwedishEn annan orsak till att vi kände oss illa till mods är de villkor som krävs för att komma i fråga för dessa fonder, särskilt när det gäller antalet uppsagda.
Another reason for our unease: the thresholds required to qualify for these funds, especially in terms of the numbers of redundancies.
SwedishJag har förståelse för att han känner sig illa till mods inom sin egen grupp, men socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet får inte bli syndabock för det.
I accept that he feels uncomfortable within his group, but clearly the Socialist Group in the European Parliament cannot be the scapegoat.
SwedishJag känner mig litet illa till mods med denna debatt, eftersom också jag är emot det förslag som många ledamöter motsätter sig, nämligen den amerikanska modellen.
I feel a little uncomfortable with this debate because I am also against the proposal that many Members oppose, namely the American model.
SwedishDet är svårt att undvika att känna sig mycket illa till mods över det ansvar som EU och medlemsstaterna har tagit på sig i Kosovofrågan.
Mr President, it is difficult not to feel very uneasy about the responsibilities taken on by the European Union and its Member States in the Kosovo affair.
SwedishDetta får vi allt oftare höra från alla håll, särskilt nu när Europa är återförenat och många människor fortfarande känner sig illa till mods i vårt stora hus.
We hear this from all quarters more than ever, certainly now that Europe is reunified and many people still feel somewhat ill at ease in our big House.
SwedishDet är upp till de politiska grupperna att fatta beslut om att reda ut dessa påståenden vid en tidpunkt då alla känner sig väldigt illa till mods.
   Mr President, it is up to the political groups to decide to get to the bottom of these allegations at a time when everyone is feeling very uneasy.