svéd-angol fordítás erre a szóra: i många fall

SV

"i många fall" angol fordítás

EN

SV i många fall
volume_up
{határozószó}

i många fall (és: ofta, många gånger, upprepade gånger)
EU-institutionerna är själva i många fall en- eller tvåspråkiga.
The European institutions themselves are often mono- or bilingual.
En sådan avvägning leder i många fall till oförutsedda negativa konsekvenser.
When that happens, this very often has unforeseen adverse implications.
Irak gör motstånd, på ett i många fall heroiskt sätt.
Iraq is offering strong, often heroic resistance.

Példamondatok a(z) "i många fall" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishI många fall tillhandahålls sociala tjänster och vårdtjänster på samma sätt.
In many cases, social services and health services are provided in the same way.
SwedishAv rapporten från UNICEF framgår att i många fall en försämring har inträtt.
The UNICEF report indicates that in many cases the situation has even got worse.
SwedishÄven om vi i många fall vet att detta är ohälsosamt, vet vi inte exakt varför.
Whilst we know that in many cases, this is unhealthy, we do not know precisely why.
SwedishI många fall utgår de vidtagna åtgärderna från nationella intressen och hänsyn.
In many instances, the measures adopted pursue national interests and considerations.
SwedishI många fall är reparationer av dessa kyrkor ofantligt dyra för församlingsborna.
In many cases, repairs to these churches are phenomenally expensive for parishioners.
SwedishVåldet var inte vara utbrett, utan i många fall användes extrem brutalitet.
Violence was not only widespread, but in many cases extreme brutality was used.
SwedishFältkommandonas namn visas alltid, däremot visas i många fall inte deras innehåll.
The names are always visible, but the contents are not shown in some cases.
SwedishVi vet att fiskbestånden är små i många fall, efter årtionden av överfiske.
We know that fish stocks are low in many cases, after decades of over-fishing.
SwedishI många fall öppnade de lokala vallokalerna sent och hade inga röstsedlar.
In many instances, local polling stations opened late and had no ballot forms.
SwedishPå senare år har svårigheter lyfts fram som i många fall också kan övervinnas.
In recent years, difficulties have come to light that, in many cases, can be resolved.
SwedishFör det andra är betänkandet ett bevis på att vi i många fall behöver mer Europa.
The report is, secondly, evidence of our need, in many instances, for 'more of Europe' .
SwedishDetta är ett rättsligt verktyg som i många fall kommer att hjälpa oss att bevara miljön.
This is a legal tool that will in many cases help us to preserve the environment.
SwedishFör det andra är betänkandet ett bevis på att vi i många fall behöver mer Europa.
The report is, secondly, evidence of our need, in many instances, for 'more of Europe '.
SwedishI en del fall är detta skydd effektivt och i många fall räddar det liv.
In some cases this protection is effective, and in many cases it is lifesaving.
SwedishAsylsökande är desperata människor, i många fall på flykt från krig, våld och tortyr.
Asylum seekers are desperate people escaping in many cases war, violence and torture.
SwedishDet de på dagen säger sig vilja göra omintetgörs i många fall över en natt.
In many cases, then, what they say they want to do in the daytime is undone overnight.
SwedishI många fall kommer det att leda till tvister, bland annat rättstvister.
In many cases this will lead to all sorts of disputes, including legal ones.
SwedishI många fall är godstransporter från dörr till dörr endast möjliga med lastbil i dagsläget.
In many cases, door-to-door goods transport is only possible by lorry these days.
SwedishI många fall vet inte företag som önskar få patent vad de har att rätta sig efter.
In many cases companies who want patents do not know where they stand.
SwedishI många fall finns det inget alternativ till offentliga transporttjänster.
In many cases, there is no alternative public transport service available.