svéd-angol fordítás erre a szóra: i fredags

SV

"i fredags" angol fordítás

SV i fredags
volume_up
[példa]

i fredags
I fredags träffade jag föräldrarna och pojkvännen till ett av offren i min valkrets.
Last Friday I met the parents and boyfriend of one of the victims in my constituency.
I fredags inträffade något som inte borde ha hänt.
(DA) Mr President, last Friday, something happened that ought not to have happened.
Vi vet alla att det inte blev någonting av med den hjälpen, till i fredags, den 13.
We all know that nothing came of that help until last Friday, the thirteenth.

Hasonló fordítások a(z) "i fredags" szóra angolul

I főnév
English
i prepozíció
fredag főnév
English

Példamondatok a(z) "i fredags" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishI fredags kväll var jag tillsammans med min fru bjuden på middag.
Mr President, on Friday night my wife and I were invited to dinner with some friends.
SwedishI fredags antog ministrarna från Frankrike, Tjeckien och Sverige en handlingsplan.
On Friday, the ministers from France, the Czech Republic and Sweden adopted a plan of action.
SwedishI fredags erövrade Ryssland staden Gaudermes och torde också i sinom tid erövra Groznyj.
On Friday last week, Russia took the city of Gudermes and may also in time take Grozny.
SwedishI fredags exploderade en bomb i en tättbefolkad del av centrala London.
Mr President, on Friday of last week a bomb exploded in a crowded part of central London.
SwedishI fredags besökte jag underrättelseenheten för fotboll inom Stor-Manchesters poliskår.
On Friday, I visited the football intelligence unit in the Greater Manchester police service.
SwedishI fredags fick vi det mycket tragiska beskedet att han hade avrättats.
On Friday we received the very tragic news that he had been executed.
SwedishI fredags var irländarna den sista nationen som avgav ett positivt omdöme om Lissabonfördraget.
On Friday, the Irish were the last nation to express a positive view on the Treaty of Lisbon.
SwedishI fredags förberedde sig enheten för två nyckelmatcher på lördagen.
On Friday the unit was preparing for two key matches on Saturday.
SwedishI fredags hade jag ett möte med fiskare från Whitby i Yorkshire.
I had a meeting with fishermen from Whitby in Yorkshire on Friday.
SwedishI fredags stod det klart att situationen var allvarlig.
On Friday, it became apparent that a serious situation was setting in.
SwedishI fredags presenterade kommissionen en stadga för kvinnors rättigheter som innehåller oerhört många vackra ord.
On Friday, the Commission presented a Charter of Women's Rights containing very many fine words.
SwedishNågot senare, i fredags eftermiddag, blev vi överlyckliga när vi fick höra om frigivningen av Giuliana Sgrena.
A little later, on Friday afternoon, we were overjoyed to hear of the release of Giuliana Sgrena.
SwedishI fredags fick jag en del direkt respons från pressen.
On Friday, I received some direct feedback from the press.
SwedishSom jag sade i fredags är dessa restriktioner inte längre nödvändiga mot bakgrund av de skyddsgarantier som finns.
As I said on Friday, these restrictions are no longer necessary in the light of the safeguards in place.
SwedishDetta är FN-rapporten som kom i fredags.
This is the report from [the] U.N., which came out on Friday.
SwedishSextiosju procent av den irländska befolkningen: det vi såg i fredags är ett tydligt budskap till EU-skeptikerna.
Sixty-seven per cent of the Irish population: what we saw on Friday is a clear message to the Eurosceptics.
SwedishFru talman, jag skulle vilja ställa en fråga till Poettering och be honom bekräfta de uttalanden han gjorde i fredags.
Madam President, I would like to ask Mr Poettering a question in order to confirm what he said on Friday.
SwedishFör det tredje blev vi mycket oroade när vi informerades om avrättningen av fem personer i Taiwan i fredags.
Item number 3: We were very concerned to receive information regarding the execution in Taiwan on Friday of five people.
SwedishDet som skedde i fredags var historiskt.
SwedishI fredags var det även dags för institutionen och alla som är engagerade inom programmen att hälsa de nya studenterna välkomna.
On Friday, it was also time for the department, and all who are involved in our programs, to greet the new students welcome.