svéd-angol fordítás erre a szóra: huvud

SV

"huvud" angol fordítás

EN

SV huvud
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

huvud (és: avdelning, ledare, antal, moment)
I Storbritannien innebär det att ha drottningens huvud på ena sidan av euron.
In Britain, that means posting the Queen's head on one side of the Euro.
Jag stödjer helhjärtat denna åsikt och sänker mitt huvud till minne av offren.
I wholly subscribe to that view and bow my head in memory of the victims.
Här har vi roboten -- i hans huvud finns en databas med massor av skämt.
We've got the robot -- in his head is a database of a lot of jokes.

2. formális

volume_up
nut {fn}

Szinonimák (svédül) a(z) huvud szóra:

huvud

Példamondatok a(z) "huvud" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFrågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.
Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
SwedishMen jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
But I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
SwedishEfterhand framkom det att systemet inte skulle kunna fungera över huvud taget.
In the meantime, it transpired that the system would be unable to operate at all.
SwedishDet finns ingen som påstår att posttjänsterna inte skall förändras över huvud taget.
No one is arguing that there should be no change in relation to postal services.
SwedishInga av EU:s skattepengar över huvud taget bör gå till gemenskapens tobaksfond.
Not a penny of EU taxpayers' money should go on the Community Tobacco Fund.
SwedishDet är en av förutsättningarna för att dessa över huvud taget skall kunna tillämpas.
That is one of the conditions of eligibility for such payments in the first place.
SwedishFaktum är att man har beslutat att vägra samarbeta över huvud taget på det här området.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
SwedishJag är över huvud taget emot mordverktyg och därför också emot giljotinen.
I am against any instrument of murder and hence I am also against the guillotine.
SwedishRådet vägrade i själva verket att över huvud taget diskutera fördelningen.
The Council, in fact, refused to have any discussion at all about the allocation.
SwedishI dialogens huvud visas det ord som rättstavningskontrollen inte har godkänt.
The word in question is displayed in original form at the top of the dialog.
SwedishHär markerar du de rutor vars text ska infogas som alternativ i dagordningens huvud.
Check the boxes of the elements you want to include at the top of the agenda.
SwedishOch hur är det med de potentiellt farliga leksaker som inte anmäldes över huvud taget?
And how about those potentially dangerous toys which were not reported at all?
SwedishDirektivet om likabehandling ska därför inte förverkligas över huvud taget.
The directive on equal treatment should therefore not come into being at all.
SwedishDetta är någonting alldeles oerhört och det debatteras över huvud taget inte.
This is quite incredible, and there has been absolutely no debate about it.
SwedishSedan fortsätter han: " De skall glömma att de rättigheterna finns över huvud taget
He goes on to say, " they might as well forget that these rights even exist. "
SwedishDet är ett bra mål och om det över huvud taget är möjligt att uppnå, bör det behållas.
It is a good target and, if it is at all possible, then it should be retained.
SwedishSedan fortsätter han: "De skall glömma att de rättigheterna finns över huvud taget."
He goes on to say, "they might as well forget that these rights even exist."
SwedishJag har över huvud taget inget emot att Santer säger, att ni måste tänka efter mer.
I have nothing at all against Mr Santer saying that they must reflect more.
SwedishDet går över huvud taget inte på annat sätt, det vill jag därför mycket tydligt påpeka.
I want to make it very clear that European agriculture cannot function otherwise.
SwedishSåvitt jag vet bevakas de europeiska institutionerna över huvud taget inte.
As far as I know, the European institutions are not kept under surveillance at all.